Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
да
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
да
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
да
E-mail адрес:
Дата на запитването:
13.02.2009 г.
Дата на отговор:
06.03.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
Румяна Николова
Длъжност:
Главен експерт
Дирекция/Отдел:
"Връзки с обществеността" към Дирекция "Финансово и административно - правно обслужване"
Телефон:
02/9329 243
E-mail адрес:
rnikolova@sme.government.bg

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP