Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Областна администрация - Велико Търново
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
да
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
да
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
16.02.2009 г.
Дата на отговор:
26.02.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
Има определена комисия: Председател - Петя Стефанова Райкова; Редовни членове: 1. Светла Александрова; 2. Калина Петрова; 3. инж. Иванка Ванкова; 4. Калина Лупова; Резервни членове: 1. Милена Павлова - Карабялова; 2. Николай Момински
Длъжност:
Председател: Старши юрисконсулт; Редовни членове: 1. Директор дирекция "АКРРДС"; 2. Началник отдел "КАКРР"; 3. Главен експерт в Дирекция "АКРРДС"; 4. Младши експерт в Дирекция "АКРРДС"; Резервни членове: 1. Младши юрисконсулт; 2. Главен експерт отдел "КАКРР"

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP