Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Басейнова дирекция - Пловдив, Източнобеломорски район
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
да
Има ли посочен служител по достъп до информация?
да
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
да
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
10.02.2009 г.
Дата на отговор:
11.02.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
инж. Лиляна Георгиева Барганова
Длъжност:
Старши експерт
Дирекция/Отдел:
“Контрол и връзки с други институции”
Телефон:
0887 939 237 ; 032/63-32-38

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP