Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Община Дулово
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
не
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
не
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
14.02.2009 г.
Дата на отговор:
17.02.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път; по телефона
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
1.Алтан Чаушев; 2. Ваня Петрова
Длъжност:
1. Юрисконсулт и началник сектор; 2. Старши специалист
Дирекция/Отдел:
1. Сектор "Общинска собственост и приватизация"; 2. Отдел "Връзки с обществеността"
Телефон:
0864/22 797; 0885 921 980

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP