Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Областна администрация - Плевен
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
не
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
не
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
16.02.2009 г.
Дата на отговор:
13.04.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
1. Евгени Петков; 2. Спасимир Горанов
Длъжност:
1. Старши експерт; 2. Младши експерт
Дирекция/Отдел:
1. Отдел "Регионално развитие" към дирекция "АКРРДС"; 2. Дирекция "АПОФУС"
Телефон:
1. 064/880 127; 2. 064/880 128

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP