Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Община Кнежа
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
да
Има ли посочен служител по достъп до информация?
да
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
не
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
12.02.2009 г.
Дата на отговор:
17.02.2009 г.
Начин на отговор:
по пощата
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
комисия от 6 члена от администр. на общината
Длъжност:
1. Секретар на общината; 2. Юрисконсулта на общината; 3. Главен експерт от общинския център за услуги и информация на гражданите; 4. Главен експерт по обществени поръчки; 5. Началник отдел ОЦУИГ; 6. Главен специалист ТСУ

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP