Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Държавна агенция за младежта и спорта
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
да
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
да
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
11.02.2009 г.
Дата на отговор:
18.02.2009 г.
Начин на отговор:
по електронен път; по телефона; на място
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Име:
Има определена комисия. Председател - Галина Чернева
Длъжност:
Директор на дирекция
Дирекция/Отдел:
"Административно - правно и информационно обслужване"

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP