Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Община Стoлична община
Web страница:
Има ли секция "Достъп до информация"?
не
Има ли посочен служител по достъп до информация?
не
Има ли посочен ред, по който се подават заявления по електронен път?
не
Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път?
не
E-mail адрес:
Дата на запитването:
15.02.2009 г.
Дата на отговор:
16.02.2009 г.
Начин на отговор:
по пощата
СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ
Длъжност:
1. Зам. - кметове, Гл. архитект и Секретар - вземат решение за предоставяне или отказ за достъп до информация; 2. Директори на дирекции
Дирекция/Отдел:
2. Дирекции: "Секретарият на СОС", "Общинска информация", "Финанси", "Архитектура и градоустройство", "Софийски кадастър", "Инвестиционно отчуждаване", "Здравеопазване", "Култура и образование", "Социални дейности", "Местни приходи и администриране на местни данъци и такси", "Човешки ресурси" - пряко отговарят за предоставяне на информацията

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP