Списък на подкрепилите кампанията на ПДИ "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!"