Проекти

Начало

 

 

The Access Initiative, Bulgaria

Експерти на Програма Достъп до Информация и Сдружение "Природа назаем" ще изработят подробен доклад относно системата на достъп до информация за околната среда в България. Основната цел на доклада е неговите резултати да бъдат използвани за работа в посока по-прозрачна, отговорна и устойчива политика и практика при вземането на решения, касаещи околната среда. За изработването му ще бъде използвана методологията на The Access Initiative, TAI, (Инициатива за достъп). TAI е глобална коалиция от организации на гражданското общество, работещи за насърчаване на по-добрия достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдие при вземане на решения, засягащи околната среда на национално ниво.

Екипът, който ще изработи доклада за България бе представен на среща, в която взеха участие представители на неправителствени екологични организации, на изпълнителната власт и журналисти. В него са включени Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Кирил Терзийски, адвокат ПДИ, Николай Мареков, компютърен специалист ПДИ , Петър Радев, изпълнителен директор на Сдружение "Природа назаем" и Стоян Йотов, координатор на проекти в Сдружение "Природа назаем". Докладът ще бъде изработен в рамките на проект "Оценка на състоянието на достъпа до информация за околната среда и участието на обществеността".

TAI започва работа през 2000 г. с пет организации - Corporacion PARTICIPA (Чили), Thailand Environment Institute (Тайланд), World Resources Institute (САЩ), Environmental Management and Law Association (Унгария), Advocates Coalition for Development and Environment (Уганда).

Три години по- късно организациите, които работят вече са девет, а от 2003 година започва своята дейност в 11 европейски страни, сред които и България.

Повече информация можете да намерите на Интернет страницата на The Access Initiative на адрес: http://www.accessinitiative.org

Резултати:

Програма Достъп до Информация изготви доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Текстът е изготвен с финансовата подкрепа и по методологията на The Access Initiative (http://www.accessinitiative.org) от експерти на Програма Достъп до Информация и Сдружение "Природа Назаем" след анализ на законодателната уредба и оценка на подбрани характерни случаи. Вижте първоначалния текст ( 615Kb Microsoft Word ), оценките за избраните случаи (Acrobat PDF 68Кb - English version) и резюме на доклада ( 165Kb Microsoft Word ), с включени препоръки.

Очакваме вашите коментари по първоначалния вариант, както и препоръки за подобряване на състоянието на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда.

С удоволствие ще включим вашите предложения в окончателния текст на доклада. Изпращайте предложенията си до края на м. Ноември, 2004 на адрес mareq@yahoo.com.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP