Назад

Начало

 

 

Секретни ли са стенограмите от заседания на министерски съвет


На 21.март в столичен ежедневник беше публикувано копие от стенограма на заседание на министерски съвет, на което е било обсъждано бъдещото сключване на договора между България и британската консултантска фирма Краун Ейджънтс.

Въпросите, поставени в публичното пространство около тази публикация са много, и една част от тях са свързани с правото на гражданите на свобода на информацията.

Според закона за достъп до обществена информация, гражданите имат право да получат достъп (да прочетат, да прегледат да получат копие от документ) до цялата налична информация, която се произвежда или съхранява в рамките на държавните органи. Изискванията, които поставя ЗДОИ са информацията да бъде свързана с обществения живот на РБ и да могат гражданите да си съставят мнение за задължените да предоставят информация субекти.

Както се вижда, копията от стенограмите на Министерски съвет попадат изцяло в законовите изисквания. И действително гражданите имат право да знаят за мотивите "за" и "против", с които се е взело дадено решение. Избирателите и данъкоплатците имат право да знаят как министрите упражняват дадените им пълномощия. На следващо място самият устройствен правилник за работа на МС определя заседанията на МС като публични (чл.125)

Въпросът свободни ли са за достъп стенограмите на министерски съвет беше поставен и пред съда, по делото Лазаров срещу Министерски съвет. Защитата по това дело беше поета от адвоката на ПДИ Александър Кашъмов. Съдържанието на делото е: Лазаров (журналист от в-к "Капитал") иска достъп до стенограмата от първото заседание на сега действащия министерски съвет. Получава писмен отказ за предоставяне на тази информация с мотив, че стенограмата представлява документ с несамостоятелно значение по смисъла на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ. Действително посоченият член предвижда възможност за администрацията да не предоставя на гражданите информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации). Но дейността, която министрите осъществяват при своето участие в заседанията на МС е същностен елемент от производството по приемане на актовете на МС, без който то не може да бъде осъществено, а не е даване на мнение или препоръка. Първата инстанция отхвърли жалбата на Лазаров, очаква се решението на касационната инстанция

Според цитираният чл.125 от правилника за работа на МС и неговата администрация Министерският съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна или други важни причини налагат ограничаване на този принцип. Простото твърдение обаче, че нещо засяга интересите на националната сигурност няма стойност. За засекретяването на всяка информация следва да бъдат посочени както фактически така и правни основания, както и да бъде спазена определена процедура за това.


Фани Давидова
Юрист ПДИ
21.03.2002 година
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.03.2002 • © 1999 Copyright by Interia & AIP