Европейско законодателство

Начало

 

 

Препоръка R(81)19 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, приета на 25 ноември 1981 г - извлечение

Следните принципи се прилагат към физическите и юридическите лица. В приложение на тези принципи ще се спазват изискванията за добра и ефективна администрация. В случаите, когато тези изисквания налагат изменението или изключването на един или повече от тези принципи, независимо дали това ще е по повод конкретни казуси или специфични области на обществената администрация, е необходимо независимо от това да се положат всички усилия за постигането на най-висока степен на достъп до информация.

I. Всички лица попадащи в юрисдикцията на страна-членка имат правото при поискване да получават информация, съхранявана от държавни органи, които не са законодателни или съдебни.

II. Достъпът до информация се гарантира чрез ефективни и целесъобразни средства.

III. Отказ за достъп до информация не може да бъде направен на основанието, че заявителят няма конкретен интерес към дадената материя.

IV. Достъпът до информация се предоставя на базата на равнопоставеност.

V. Приложението на гореизброените принципи подлежи единствено на такива отграничения, които са наложителни в демократичното общество с оглед защитата на легитимните обществени интереси (като националната сигурност, обществената безопасност, общественият ред, икономическото благоденствие на страната, предотвратяването на престъпността или предотвратяването на оповестяване на поверително получена информация), и за защита на личната неприкосновеност и други легитимни частни интереси, като същевременно се отчита и специфичния интерес на отделните граждани към лично касаеща ги информация, съхранявана от обществените органи.

VI. Всички заявления за информация ще се преценяват в разумни срокове.

VII. При отказ да предоставят информация, обществените органи следва да изтъкнат причините за отказа си, позовавайки се на закона или на практиката.

VIII. Всеки отказ на информация подлежи на съдебно разглеждане ако такова бъде поискано.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 14.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP