Българско законодателство

Начало

 


Община Лом

Заповед No. 194
Гр.Лом 10.05.2004 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 28, ал. II от ЗДОИ

Нареждам:

Ясен Йорданов Йорданов - гл. специалист "АПОН" Община Лом, да получава заявленията за достъп до обществена информация и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация!

Владимир Страхилов Райков - секретар на Община Лом и Ясен Йорданов да определят служител от общинска администрация, който да изготвя решение и предоставя исканата обществена информация, по всеки конкретен случай, както й да осъществяват контрол по спазването на реда и сроковете за предоставяне на обществената информация!

Лили Илиева - деловодител - Община Лом да образува и води регистър за завеждане на Заявления за достъп до обществена информация!

Екземпляр от настоящата Заповед да се връчи на служителите за изпълнение!
Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Гинка Иванова - зам. кмет!

Кмет:
Пенка ПенковаНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP