Проекти

Начало

 

 

Подпомагане на практиките по прилагане на Закона за достъпа до обществена информация и съдебния контрол е едногодишен проект, подкрепен финансово от Фондация "Отворено общество" - София.

Цели и основни дейности: Целта на проекта е подпомагане на прилагането на закона и упражняването на съдебния контрол по него. Юридическият екип и координаторската мрежа в 26 областни града на Програма "Достъп до информация" ще съсредоточи своите усилия върху: посочване на възможни подходи и решения при право прилагането на ЗДОИ чрез обсъждане на основните правни проблеми с по-широк кръг експерти-юристи, съдии и прокурори; наблюдение на практиката на администрацията и съда по прилагането на закона и издаване на брошура "Приложение на ЗДОИ - първа година след приемането"; разпространение на резултатите чрез медиите.

Постигнати резултати: ПДИ организира и проведе среща на юристи за обсъждане на проблемите свързани с прилагането на ЗДОИ. ПДИ подготви и издаде стенограмата от работната среща. Фондацията наблюдава ситуацията на достъпа до информация чрез събиране и систематизиране на случаи на отказ на информация чрез мрежата от координатори на ПДИ в страната (26 координатори в областните центрове). ПДИ извърши проучване "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", резултатите бяха публикувани и разпространени в страната.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 14.05.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP