Назад

Начало

 

 

Журналисти няма да бъдат наказвани за разгласяване на държавна и служебна тайна

Адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация

Наказанията за разгласяване на държавна и служебна тайна остават каквито са понастоящем, реши днес /21.01.2004 г./ Комисията по правни въпроси в Народното събрание. С това юристите отхвърлиха предложеното от Министерския съвет и инициирано от МВР значително завишаване на наказанието "затвор" в чл.284 и чл.357 от Наказателния кодекс.
Миналата есен неправителствени организации и журналисти остро критикуваха проекта за изменение и допълнение на НК в тази му част заради ограничаването на свободата да се търси, получава и разпространява информация. Така депутатите решиха в полза на гражданското общество проблема, създаден с проекта на МВР.
Зам. Министърът на МВР Железчев сам оттегли някои от текстовете. Не намери своето решение обаче въпросът за належащи промени относно сега съществуващите санкции за разгласяване на тайна, приети през 1968г. Съмнителна е оправдаността и съобразността с европейския стандарт на наказанието за разгласяване на държавна тайна от хора, които не са поемали ангажимент за опазването й. Така са застрашени предимно журналистите, чиито разследвания и публикации попадат в зоната на секретността. Комисията отхвърли предложението на Програма Достъп до Информация, подкрепено от Владимир Дончев при публичното обсъждане на 4 декември 2003г., да се въведе тест за обществен интерес, т.е. да не се наказва разгласяване на класифицирана информация, когато интересът на обществото от научаването й превишава вредата от оповестяването. Скорошен пример за такъв конфликт на интереси от миналата година беше отказът на Министерството на отбраната да предостави данни за евентуалното въздействие върху здравето на населението унищожаването на двигателите на ракетите СС-23. Отказът тогава бе оправдан с класифицирана информация.

Комисията прие някои редакционни промени, като въведе термините "класифицирана информация" и "чуждестранна класифицирана информация" в текстовете на НК.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.01.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP