Назад

Начало

 

 

Как да общуваме с държавните институции?
Наръчник за дръзналите и някои резултати от едно проучване

Гергана Жулева,
Изпълнителен директор на ПДИ,
за съжаление не обнародвано в Държавен вестник

Цитатите са от писмо на Държавен Служител до авторката на този материал. Писмото е написано във връзка с посещението на анкетьор на Програма Достъп до Информация в рамките на социологическо проучване по международен проект финансиран от ЕС. Проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ" се провежда за втори път след приемането на ЗДОИ през лятото на 2000.

В много случаи анкетната карта и придружителното писмо бяха възприемани като заявление за достъп до обществена информация. Повечето анкетьори бяха разстроени и разочаровани от срещите си с Държавните Служители. Цитираното писмо е отказ да се отговори на въпросите от анкетата. В него е интересна мотивацията.

За да споделя нашия опит аз реших да дам някои препоръки на тези, на които предстои среща с Държавни Служители. Поводът може да бъде различен, но аз все пак ще се огранича до случаите, когато граждани и юридически лица търсят информация и то такава, която "трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация."

"Предвид несъмнената обществена полза от Вашата дейност бих поставила на вниманието Ви и някои препоръки, които се надявам да Ви бъдат полезни:"

Слава богу нямат съмнение, че съществуването ви допринася за общественото благо, но:


"На първо място и особено по отношение взаимодействието Ви с държавните институции, следва по - категорично и ясно да легитимирате статуквото, дейността и целите на представляваната от Вас фондация. Повод за тази препоръка е направената справка по електронен път в страницата на Министерството на правосъдието в Регистъра на ЮЛНЦ, където не се установяват данни за вписването на Вашата фондация. Такива данни не се установяват и в неофициалния раздел на Държавен вестник по база данни регистър "АПИС". Посоченият от Вас номер на фирмено дело по регистрацията не съставлява информация за легитимация, при положение, че не посочвате броя на ДВ, в който е обнародвано решението на СГС за вписване на фондацията в регистъра.."


Ето и моите съвети.

Когато се обръщате към държавните органи трябва да се легитимирате по- категорично и ясно.

Наръчник за гражданите: Сложете си табелка с трите имена, ЕГН-то, мястото на раждането и настоящия си адрес. Така ще улесните Държавния Служител и ще създадете доверие в себе си, за да можете следващия път като си плащате данъците да влезете без да чакате на опашката. А когато искате някаква информация от Държавния Служител той да е сигурен, че заслужавате това.
Наръчник за юридическите лица: Носете си следните документи:
Препис от първото и последното решение на съда за вас,
Списък на лицата от управителните ви органи,
Заверен протокол от последното заседание на Управителното тяло на вашето юридическо лице,
Ламинирано картонче с данъчния ви номер и документите за данъчна регистрация,
Ламинирано картонче с регистрацията си в БУЛСТАТ,
Ламинирано картонче с осигурителния номер,
За всеки случай една декларация, че не замисляте нищо лошо на Държавните Служители, и че сте готов/а да осигурите още документи, които ще са им необходими, за да ви разпознаят като достоен да разговаряте с тях. Ако по закон не се изисква да публикувате решението за вашето учредяване в ДВ, постарайте се да го направите преди да отидете на срещата - сега, все пак живеем във времето на Електронното правителство или както е известно Е-government, така че постарайте се да не затруднявате Държавния служител да ви търси в някакви бази данни, където ви няма. Постарайте се да ви има!!!.

"Втората ми препоръка се отнася към това, да бъде спазена предписаната от закона форма на писмено искане за достъп до обществена информация по смисъла на чл. 25, ал.1 във връзка с ал.2 и ал.3 от ЗДОИ. В този смисъл изпратеното ни от Вас писмо, което по същество е искане за достъп до информация, която по принцип се предоставя служебно по закон на Министъра на държавната администрация, не отговаря на законната форма и по смисъла на чл.25, ал.2 от ЗДОИ би следвало да се остави без отговор от всяка държавна администрация - само на това законно основание.
Писмото, което сте ни изпратили/без изходящ номер, а това означава, че не може да се индивидуализира по Вашата номенклатура на документооборота/ не съдържа белезите на документ с официално съдържание, какъвто би следвал да бъде, с оглед прокламираната от Вас Ваша правосубектност и за целите на Вашето питане, което предполагам също се явява пречка в работата Ви с държавната администрация, която се подчинява именно на формалните изисквания на закона, в т.ч. и по изпълнението на ЗДОИ, за осигуряване на достъп до информация."

Наръчник за граждани: Носете за всеки случай заявление за достъп до информация, в него опишете освен това, което носите на ревера си и защо сте роден/а, защо ви трябва информацията, декларация че няма да злоупотребявате с нея (за всеки случай я заверете при нотариус), копие от последната данъчна декларация и бележката за платени данъци, също така една справка за платени осигурителни и здравни вноски. Преди да отидете при Държавния Служител трябва да се подготвите: направете си тетрадка с входяща и изходяща поща, изведете надлежно заявлението, което явно ще ви се наложи да подадете на място. Не се отчайвайте, ако няма служител, който да отговори на въпроси ви - ПОДАЙТЕ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ - ще ви го заведат в Деловодството.

Чакайте 14 дни, може пък да ви отговорят нещо. Ако ли пък не, подайте жалба в Съда. След една-две години ще имате решение във ваша полза и тогава дайте банкет на Държавния Служител може да благоволи да ви отговори. Всичко друго- ВАС, медии, писма, вече е изпробвано и не работи.

Наръчник за юридически лица:Легитимирайте се (знаете вече как) За входящата и изходящата поща няма да ви казвам, вие си знаете - как иначе ще "се индивидуализират въпросите ви по Вашата номенклатура на документооборота", още повече "с оглед на прокламираната от вас правосубектност". Така де, отнасяйте се сериозно към взаимодействието с Държавния Служител. Не допускайте своеволия от ваша страна.
Може да се позовете на член 15 и 16 от ЗДОИ, но по сведения на наши клиенти Държавния Служител признава само член 37 от закона.

Надявам се моите препоръки да са ви полезни.

Може да имате щастието да попаднете на Служител на Гражданите, тогава ви предстои приятно изживяване и моите съвети няма да са ви необходими.

Желая ви успех в търсенето на информация!!!НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.11.2002 • © 1999 Copyright by Interia & AIP