Новини

Начало

 

 

Достъп до информация на Интернет страниците на публичните институции в България

Проучването се проведе в периода 20.02.2006-05.03.2006 г. Бяха избрани 411 институции от Регистъра на административните структури както следва:

Вид институции Брой:
Общини 264
Министерства 17
Държавни агенции 10
Администрации на държавните комисии 4
Изпълнителни агенции 38
Административни структури, създадени със закон 50
Областни администрации 28

Смятаме, че проучването е достатъчно представително, тъй като обхваща всички министерства, всички областни управители, всички общини, и относително добро покритие на други административни структури.

Седем изследователи от екипа на Програма Достъп до Информация имаха за задача първо да открият, дали въпросните институции имат собствена официална Интернет страница. Такива страници бяха открити в 281 случая. В някои случаи, информация за институцията можеше да бъде открита на неофициални страници, или на Интернет страници на други институции, асоциации, сдружения (Министерство на земеделието и горите - МЗГ, Асоциация на родопските общини - АРО, Асоциация на дунавските общини - АДО, Национално сдружение на общините в България - НСОБ).

Имат ли официална Интернет страница Не Да
Общини 107 157
Министерства 1 16
Държавни агенции 1 9
Администрации на държавните комисии 0 4
Изпълнителни агенции 7 31
Административни структури, създадени със закон 12 38
Областни администрации 2 26
Общо: 130 281


Първични резултати: (Adobe PDF 80Kb Download PDF).
Доклад на ПДИ за състоянието на достъпа в България 2005 г: Acrobat Reader (1,63Mb) PDF Download PDF


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 14.03.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP