Проекти

Начало

 

 

Практически достъп до Демокрация е двегодишен проект, подкрепен финансово от Европейската общност, с цел увеличаване на възможностите на неправителствените организации в пет Централно и Източноевропейски страни, да работят за популяризирането и осъзнаването на правото на свобода на изразяването, и особено свободата на медиите.

Артикъл 19 ще работи в сътрудничество с девет неправителствени организации от Албания, България, Румъния, Хърватско и Черна гора, като ще съсредоточи своите усилия по два важни въпроса влияещи върху свободата на изразяване:

1. Законодателство относно обидата и клеветата. То продължава да бъде едно от основните средства използвано от държавите в региона за подтискане на критики срещу правителството; и
2. Законодателство за свобода на информацията. При подходящи условия, представянето и обучението по закона регулиращ достъпа до информация от обществените институции, може да предостави по-големи възможности на гражданите да участват в демократичния процес.

В добавка към многообразието както на вътрешнодържавни, така и на международни действия за популяризиране на свободата на изразяване, главната цел на проекта е да насърчи участващите неправителствени организации да ползват опита и експертната помощ на партньорите от съседните страни в проекта. Например, българските неправителствени организации, които от години провеждат изключително добре организирана кампания за приемане на закона за свобода на информацията, могат да споделят техния опит и умения с неправителствените организации от Румъния, Хърватско и Черна гора, където подобна инициатива не е предприета все още. Хърватските партньори могат да споделят техния опит с успешно сезиране на Конституционния съд по въпроса за така наречените привилегии "свещена крава", които предоставят специална защита срещу обида и клевета за пет от най-високопоставените държавници, включително Президента.

В края на проекта се надяваме, където съществуват закони за свободата на информацията, те да функционират по-ефективно; където те не съществуват, да бъдат в ход кампании за създаването на такива закони; законите относно обидата и клеветата да бъдат тясно дефинирани; и накрая, вътрешно-регионалната мрежа да бъде много по-силна.

Партньори към проекта


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP