Новини - съдебни дела

Начало

 

 

д-р Димитър Заеков срещу Националната здравноосигурителна каса

а.д. № 3208/2002г. по описа на СГС, АО, ІІІ - З състав

На 31.05.2002г. със заявление за достъп до обществена информация д-р Димитър Заеков иска от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да му предостави "Методика за оценка на изпълнението на програмите за здравни приоритети по Национален рамков договор - 2002 и корекция на изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми".

С писмо от 07.08.2002г. Директорът на НЗОК отказва осигуряване на достъп до поисканата информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Аргументите, изложени в писмото на Директора, са че тази методика е свързана с оперативната подготовка и изпълнение на Националния рамков договор - 2002, както и на Договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ /какъвто договор е сключил и самият д-р Заеков като Едноличен търговец с НЗОК/. Следователно според Директора на НЗОК въпросната методика нямала самостоятелна значение и била предназначена за служителите на НЗОК и РЗОК, с оглед изпълнението на техните задължения.

Юристите на ПДИ изготвиха жалба срещу този отказ от името на д-р Заеков в резултат, на което беше образувано настоящото дело в Софийски градски съд (СГС).

След едно съдебно заседание, проведено на 26.09.2003г. СГС обявява делото за решаване.

С Решение (Acrobat PDF 57Кb) от 09.02.2004г. СГС отмени отказа на директора на НЗОК и задължи същия да предостави на заявителя достъп до поисканата информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.03.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP