Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Васил Чобанов срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Директора на Правителствена информационна служба /а.д. 1822/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - З състав/

Със заявление за достъп до обществена информация от 03.02.2003г. г-н Васил Чобанов от Радио "Свободна Европа" поиска от МС да му бъде предоставена извадка от стенограма от заседание на правителството, проведено на 23.01.2003г. С писмо от 06.02.2003г. директорът на Правителствената информационна служба - Цветелина Узунова отказа достъп до поисканата информация със същите аргументи, с който през 2002г. отказа на журналиста от в. "Капитал" - Алексей Лазаров достъп до стенограмата от първото заседание на правителството /стенограмите от заседанията на МС представлявали служебна информация съгласно чл. 76, ал. 4 от Устройствения правилник на МС и достъпът до тях можело да бъде ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация/. Прави впечатление фактът, че очевидно в пресцентъра на МС не се чувстват длъжни да се съобразяват с решенията на ВАС. Това е така, защото по воденото с подкрепата на ПДИ, дело на журналиста от в. "Капитал" - Алексей Лазаров срещу отказа на МС да предостави стенограмата от първото си заседание ВАС на два пъти осъди правителството.

Юридическият екип на ПДИ изготви жалба срещу така описания отказ в резултат, на което бе образувано а.д. № 1913/2003г. по описа на Върховния административен съд /ВАС/ Пето отделение. С определение № 2600 от 20.03.2003г. ВАС прекрати производството по делото и изпрати същото по подсъдност на СГС. Пълният текст на определението четете тук.

Определението на ВАС беше обжалвано с частна жалба пред Петчленен състав на ВАС. Образувано бе а.д. № 3559/2003г. по описа на ВАС Петчленен с-в, но с определение № 4535 от 13.05.2003г. ВАС остави в сила определението на предходния състав и делото беше изпратено на СГС. Пълният текст на това определение четете тук.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 17.10.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP