Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Административно дело № 2379/02г., СГС ІІІ - ГАО "Светлана Ганевска с/у Директора на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република Италия"

Делото е образувано по жалба на Светлана Ганевска с/у мълчалив отказ на Директора на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия".

Със заявление за достъп до обществена информация Светлана Ганевска поиска от Директора на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия" следната информация:
1. Копие на хартиен носител на проектите за инструментариум за провеждане на подборната процедура на кандидатите за ученици в първи клас на повереното Ви училище за учебната 2002/2003 година. Уточнявам, че не желая да знам данните на авторите на проектите, интересувам се само от тяхното съдържание.
2. Писмена справка относно датите на проведената процедура за провеждане на приемен изпит за учебната 2002/2003 година.
3. Писмена справка относно броя на лицата, които имат достъп до изпитните работи.
4. Кой отговаря за провеждането на кампанията за прием на ученици в повереното ви училище.
5. Сключвало ли е вашето училище, договори с други лица, за отдаване под наем на помещения намиращи се във вашето училище.

В жалбата до СГС са изложени аргументи, че Директора на лицея е задължен за осигуряване достъп до обществена информация субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Директорът е задължен субект, тъй като с Постановление № 87 на министерски съвет от 26.05.1992г. Националното средно училище по култура - Горна Баня е преобразувано в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия. Учебният комплекс с чуждестранно участие е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, кв. Горна Баня.

Делото беше гледано в две заседания от 08.10.02 г. и 28.03.03 г. пред СГС. Очаква се решение.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.10.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP