Новини - съдебни дела

Начало

 

 

"Сдружение на Общопрактикуващите лекари" - Търново с/у НЗОК

С подкрепата на ПДИ "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. В. Търново спечели и на втора инстанция /ВАС/ делото си срещу мълчалив отказ на директора на Националната здравно осигурителна каса /НЗОК/ по заявление за достъп до обществена информация.

Делото е а.д. № 10261/2002г. по описа на ВАС V- то отделение, а с решение № 2666 от 21.03.2003г. съдът остави в сила решението на Софийския градски съд /СГС/, с което беше отменен мълчаливият отказ на директора на НЗОК като незаконосъобразен. Особено внимание от решението на ВАС, заслужават изводите на съда, че според чл. 6, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗОО/ НЗОК е юридическо лице с предмет на дейност осъществяване на задължителното здравно осигуряване, а с нормата на чл. 5 от ЗОО са установени множество принципи за осъществяването на задължителното здравно осигуряване, един от които е принципът на публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи. Затова ВАС намира, че правилно СГС е приел, че директорът на НЗОК е дължал отговор на поставените му със заявлението въпроси, а мълчанието му е поведение, което е недопустимо от действащото право. Пълният текст на решението на ВАС, което е окончателно и не подлежи на обжалване, четете тук (Acrobat PDF 70Кb).

Това дело е на практика второто, което печелим и на втора инстанция от общо петте дела на сдружението срещу НЗОК, водени с наша подкрепа. Първото беше а.д. 9504/2002г. и по него ВАС също остави в сила решението на СГС, с което се отменя мълчаливият отказ на директора на НЗОК по долу в новините можете да прочетете новината за това дело, както и пълния текст на решението на ВАС/. Третото дело предстои да бъде насрочено във ВАС отново по жалба на НЗОК, а по последните две още тече срок за обжалване на решенията на СГС.

В случай, че следите информацията на страницата ни, то сигурно знаете, че тези дела бяха образувани в СГС, след като Великотърновския окръжен съд /ВТОС/ прекрати делото, образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на РЗОК - В. Търново и го препрати на СГС, тъй като прие, че е налице мълчалив отказ на директора на НЗОК, а не на директора на РЗОК. В резултат СГС раздели делото на 5 други дела, защото подадените от сдружението заявления за достъп до информация до директора на РЗОК бяха няколко. И петте дела са спечелени на първа инстанция и по тях има решения, с които СГС отменя мълчаливия отказ на директора на НЗОК и го задължава да се произнесе по заявленията за достъп до информация.
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.03.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP