Архив - новини

Начало

 

 

Административно дело 8518/2002г. ВАС V - то отделение "Ивайло Ганчев с/у Министъра на образованието и науката" насрочено за 03.12.2002г. от 14.00 ч.

Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Ивайло Ганчев е поискал следната обществена информация:

1. Заповед на министъра на образованието и науката, с която се открива търг/ конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща около 3 кв. м. площ върху стената в коридора на ет. 1 в сградата на министерството, срещу вратата на канцеларията на сектор "Деловодство", която площ е предоставена на частно лице за използване за рекламни цели.

2. Заповед на министъра на образованието и науката, с която се определя лицето, спечелило търга/ конкурса за описания обект.

3. Договор за наем или друг договор, сключен от министъра за използването на посочения обект.

С решение № 2/04.09.2002г. министърът на образованието и науката отказва достъп до поисканата обществена информация на основание чл. 8, ал. 2 от ЗДОИ. В това решение министърът твърди, че поисканите заповеди и договори се съхраняват в Държавния архивен фонд, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за държавния архивен фонд.

Това решение на министърът на образованието и науката е обжалвано от Ивайло Ганчев пред Върховния административен съд, като постановено в съществено нарушение на процесуалния и материалния закон.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.11.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP