Новини - съдебни дела

Начало

 

 

"Сдружение "Български Хелзинкски комитет" срещу Върховна Касационна Проратура

Делото в СГС бе образувано по жалба на БХК срещу отказ на ВКП да осигури на сдружението достъп до следната обществена информация: доклад на Върховна касационна прокуратура за употребата на специални разузнавателни средства. ВКП отказа предоставянето на исканата информация с аргумента, че същата не представлявала обществена информация, а била служебна тайна и разпространяването и щяло да затрудни нормалното провеждане на дейността на държавните органи, имащи отношение в работата по прилагането и ползването на специални разузнавателни средства. С подкрепата на ПДИ БХК обжалва този отказ на ВКП и в резултат бе образувано а.д. № 642/02г. по описа на СГС, Административно отделение, ІІІ - ж състав.

С определение от 19.07.2002г. СГС, АО, ІІ - ж състав прекрати производството по делото, тъй като прецени, че не били налице достатъчно данни за представителната власт на лицето от БХК упълномощило адв. Александър Кашъмов от ПДИ за подаването на жалбата и че този недостатък не бил отстранен въпреки дадените от съда указания. Тази си констатация СГС направи въпреки, че по делото имаше предоставени 2 решения на СГС, Фирмено отделение за вписване на Сдружение "Български Хелзинкски комитет" в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като и в двете решения като председател и представляващ сдружението е вписан Красимир Кънев, който е упълномощил адв. Кашъмов за подаване на жалбата. Нещо повече, в изпълнение на дадените от СГС указания по делото беше представено и трето решение на СГС, Фирмено отделение от 09.05.2002г., в което също като председател и представляващ сдружението е вписан Красимир Кънев. Определението за прекратяване на производството беше обжалвано пред ВАС с частна жалба. В резултат ВАС отмени обжалваното определение и върна делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. Пълния текст на определението на ВАС четете тук (Acrobat PDF 49Кb)

След като делото бе върнато от ВАС на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия, то бе насрочено и разгледано в съдебно заседание на 21.05.2003г. В това заседание процесуалният представител на ВКП направи изявление, че изобщо не му било известно поисканият от БХК доклад да се съхранява във ВКП. По тази причина съдът отложи делото за 02.10.03г. с указания за ответника да представи доказателство дали се съхранява във ВКП докладът или не.

В проведеното съдебно заседание на 02.10.2003г. процесуалният представител на прокуратурата направи изявление, че след проверката, извършена в изпълнение на съдебните указания, е установено, че поисканият от заявителя доклад се съхранява във Върховна касационна прокуратура, но същият бил маркиран като класифицирана информация с гриф за сигурност. По тази причина делото отново беше отложено, защото адв. Кашъмов поиска от съда, същият да упражни правомощието си по чл. 41, ал. 3 и 4 от Закона за достъп до обществена информация като изиска от ВКП да представи доклада на съда, за да бъде прегледан в закрито заседание и преценена законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност.

В закрито съдебно заседание през м. декември съдебният състав е прегледал представеният от ВКП доклад и с определение по хода на делото е констатирал следното: Като е взел предвид, че обстоятелствата изложени в доклада, който се иска от жалбоподателя, са събрани по реда на Закона за специалните разузнавателни средства, както и че събраните чрез тях данни представляват служебна тайна по смисъла на чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), съдът е намерил, че съгласно изискванията на чл. 28, ал. 3 от ЗЗКИ правилно върху обсъждания доклад е поставен гриф "за служебно ползване". По тази причина съдебният състав е отхвърлил искането да обяви за незаконосъобразно маркирането с гриф за сигурност и е уточнил, че ще се произнесе по законосъобразността на отказа с окончателното си решение.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.02.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP