Европейска конвенция аз достъп до официални документи

Начало

 

 

Проектът за конвенция за достъп не отговаря на широко приетите стандарти относно правото на достъп до информация
Държавните глави са изключени от задължението да предоставят достъп до информация

Страсбург, 27 март 2008: На заседанието си на 26 март 2008 г, Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа прие проект на текст на Конвенция за достъп до официални документи без да включи, промените, предложени от правителството на Словения, които получиха подкрепата на 10 информационни комисари и отразяваха до голяма степен предложенията на гражданското общество.

Най-шокиращото развитие беше въвеждането на ограничение, което изключва държавните глави от обхвата на правото на достъп до информация. Това беше постигнато чрез разширяването на незадължителното абсолютно ограничение, свързано с членовете на кралските семейства, до кръга на държавните глави.

Представителите на гражданското общество, участващи в процеса на изготвяне на бъдещата конвенция, изразиха своето дълбоко недоволство, че Координационният комитет към Съвета не Европа не е използвал възможността да даде пълно определение на правото на достъп до информация, което да обхваща всички власти в държавата и да гарантира задължителна процедура за обжалване. Вместо това, основният орган на Съвета на Европа за защита на човешките права прие текст, отговарящ на твърде ниски стандарти и с неясна добавена стойност за 39 страни-членки на Съвета на Европа, които вече имат закони за достъп до информация.

Наблюдателите от гражданското общество отбелязват, че докато за уточняване на текста, отнасящ се за кралските особи и държавните глави дискусията е продължила 23 минути, то такава не се състояла изобщо за предложенията на правителството и гражданското общество, в същината на правото на достъп да бъдат включени законодателни и съдебни органи; вместо това предложенията бяха изтласкани на заден план в обърканата процедура на гласуване.

Други ключови предложения като тези за времеви рамки и гаранция за задължителен процес на обжалване бяха отхвърлени след твърде кратка дискусия.

Единственото положително и съществено изменение беше уточняването в текста на проектодоговора, че могат да се обжалват не само откази, но също така изричен или мълчалив отказ на заявление.
Негативната промяна е премахването от текста на становището, че договорът установява „минимални” стандарти.

Групите на гражданското общество изразяват своята тревога, че чрез тясното определяна на правото но достъп до информация, Конвенцията фактически има лош ефект върху ниското ниво на достъп до информация, което съществува вече в много от страните-членки на Съвета на Европа, които имат закони за достъп до информация.

За повече информация:
Helen Darbishire, Executive Director, Access Info Europe
+ 34 667 685 319 helen@access-info.org
Sejal Parmar, Senior Legal Officer, ARTICLE 19,
+ 44 20 7239 1192 sejal@article19.org
Darian Pavli, Legal Officer, Open Society Justice Initiative
+ 1 646 247 4504 dpavli@justiceinitiative.org

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.04.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP