Проекти

Начало

 

 

Провеждане на обучения за администрацията по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Цели и основни дейности: Основната цел на проекта е да бъдат проведени серия от обучения, които да редуцират установената липса на знания и умения в администрацията за това как да прилага и изпълнява ЗДОИ. Проектът се осъществява съвместно с ABA CEELI. За преодоляване на споменатите проблеми ще бъдат организирани и проведени 6 обучения за администрацията, като в тях се предвижда да вземат участие повече от 200 служители от местната и регионална власт. Като резултат от провеждането на обученията се очаква да се създаде необходимия административен капацитет в администрацията периода на прилагането на ЗДОИ.

Постигнати резултати: ПДИ организира и проведе 6 обучения за администрацията в градовете Пловдив, В.Търново, Монтана, Русе, Варна и Бургас където обучение по ЗДОИ преминаха близо 300 администратори от изброените области.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.07.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP