Правна помощ

Начало

 

 

Решение по а.д. No. 512/2002г. на III-В отд.

Диспозитив: oтменя мълчалив отказ на директора на НЗОК по заявления Nо. 10-19/19.11.2000 г. на "Сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр. Велико Търново чрез председателя на УС - д-р. Георги Банков по чл.28 ЗДОИ като недопустим.

Връща преписката на НЗОК за произнасяне по заявленията No. 10-19/19.11.2000 г. на "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. Велико Търново чрез председателя на УС - д-р. Георги Банков.

Осъжда НЗОК да заплати на "Сдружение на общопрактикуващите лекари"-гр. Велико Търново, чрез председателя на УС - д-р. Георги Банков, сумата 60 лв. - разноски по делото на основание чл.64, ал.1 ГПК.

Решение по а.д. Мо 515/2002г. на III А отд.

Диспозитив: oтменя мълчаливия отказ на директора на НЗОК за предоставяне на достъп до следната обществена информация: копие от заповед No. РД-09-218/06.04.2001г. на директора на НЗОК.

Задължава директора на НЗОК да представи на "Сдружение на общопрактикуващите лекари" - гр. Велико Търново достъп до следната обществена информация: копие от заповед No. РД-09-218/06.04.2001г. на директора на НЗОК.

Осъжда директора на НЗОК да заплати на "Сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр. Велико Търново, сумата от 10 лв.- разноски по производството на основание чл.64, ал.1 ГПК.

Решение по а.д. No. 2295/01г. на Трето-В отделение

Диспозитив: oтменя мълчалив отказ No. 33-00-11/23.02.01 на директора на НЗОК по искане вх. номер 33-00-11/23.02.01 на Фондация "Институт за Пазарна Икономика" като незаконосъобразен.

Задължава директора на НЗОК да предостави достъп до информация по искането.

Решение по а.д. Но 723/2002г. на III-Д отд.

Диспозитив: oтменя мълчалив отказ на Председателя на ЦИК за предоставяне достъп до обществена информация на заявление по ЗДОИ от 23.05.2001г. подадено с обратна разписка на основание чл.24, ал.1 ЗДОИ, с което сдружение "Институт за национални изследвания" представляван от изп. директор Бисер Банчев, е поискало сведения, свързани с компютърната обработка на парламентарните избори между 1991-2001г. уточнени в 5 конкретни точки в заявлението.

Признава правото на сдружение "Институт за национални изследвания" за предоставяне на достъп до обществена информация на заявление по ЗДОИ. Връща преписката на председателя на ЦИК за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ по заявление от 23.05.2001г., с което сдружение "Институт за национални кзследвания", представляван от изп. директор Бисер Банчев, е поискало сведения, свързани с компютърната обработка на парламентарните избори м/у 1991-2001г. уточнени в 5 конкретни точки в заявлението.

Осъжда председателя на ЦИК да заплати на сдружение "Институт за национални изследвания", сумата от 10 лв.- разноски по производството на основание чл.64, ал.1 ГПК.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.08.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP