ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДО
Г-Н РОСЕН ЛОЗАНОВ АЛЕКСОВ
УЛ. "КРЪСТЬО АСЕНОВ" № 5
ГРАД БЛАГОЕВГРАД

На Ваш № 94-00-4801 /08.11.2001 г. и
Заявление № 69-00-2267/16.10.2001 г.

ОТНОСНО: Достъп до обществена информация за Зопарк - Благоевград

ГОСПОДИН АЛЕКСОВ,

Размерът на средствата, заделени от Община Благоевград за отглеждане и изхранване на животните в Зоопарка за 2001 г. са в размер на 18 300 лева, които са достатъчни за оптималното им развитие.

Средствата за ветеринарно обслужване са вместени в графата "Външни услуги" и са в удовлетворителна степен за профилактични /пролетно-летни и есенно-зимни/ третирания, както и за възникнали спешни случаи. По този въпрос през последните няколко години се изгради може да се каже добра система между Зоопарка, Ветеринарна станция /с която имаме вече 3-та година договор/ и Ветеринарна лечебница.

Мерките, които се взеха за лечението на женската кафява мечка се определиха от компетентни ветеринарни органи и се направи всичко, което бе необходимо.
Женската мечка бе над 37 години, което в крайна сметка, въпреки взетите мерки, доведе до нейната смърт. Диагнозата - хеморатичен инфаркт говори за необратимостта на случая.

Исканата информация в Заявлението съдържа неприкритата цел за дискредитиране на усилията на работещите в Зоопарк и Ботаническа градина.

Ежедневните трудности и дейности /може и грешни понякога/ не бива да се считат като тотално отрицание.

Не е времето и мястото, където бих изтъкнал многото положителни мероприятия, които се въведоха, въпреки икономическите затруднения. Ние по-добре знаем трудното, а понякога почти невъзможно снабдяване с нови екземпляри, нуждите от основен ремонт и обновяване, но се съобразяваме с бюджета. Но вярвам, че тези въпроси, мака^р и бавно и трудно ще се решат от компетентните органи и обществеността с диалог и разбиране, а не от позицията на "кой-кого", които с лека ръка /не искам да вярвам -тенденциозно/ биха обезмислили всички усилия.

Вр.И.Д. Кмет