До
г-н Иван Нейков Министър на труда и социалната политика

Уважаеми господин министър,

От публикации в печата научихме, че МТСП е разработило проект на стойност 50 милиона лв., по който около 2000 освободени от работа медицински сестри и учители ще се грижат за деца инвалиди, болни и самотни хора по домовете им.

Приложено Ви изпращаме копия от вестникарските публикации, които обсъждахме и с други неправителствени организации, потенциални потребители на подобни проектни дейности.

Приложените публикации породиха множество въпроси, на които не намерихме отговори там, затова от името и на другите организации решихме да се обърнем към Вас с искане да ни предоставите програмният документ.

Познавайки добре дейността и приоритетите на ЦНЖ - София (досега нееднократно сме Ви предоставяли подробна информация), вероятно не е изненадващо за Вас, че организацията ни проявява интерес към проектната документация, защото:

1. Работим с потребителите на предложения от Вашето министерство проект;
2. Можем да съдействаме за постигане на по-качествени и трайни резултати по проектните дейности.

Разчитаме на нееднократно заявяваното от страна на правителството желание за конструктивен и ефективен диалог с гражданските структура в страната, който не може да протече без познаване на основни документи.

Приложение съгласно текста.

Оставаме с уважение:
Капка Панайотова
Изпълнителен директор