До Сметна палата на Република България, София

Заявление за достъп до информация

от

Венцеслав Митков Петров, главен редактор на вестник
"Позвънете Новини", ул. "27 юли" № 16, Варна, тел. 052 608 758
e-mail: news.varna@pozvanete.bg

Уважаеми господа,

На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ми бъде предоставена наличната информация относно декларациите за имотно състояние, дадени за публичния регистър в Сметната палата, за следните държавни служители:

Петър Владимиров Димитров, депутат от Коалиция За България
Андрей Лазаров Пантев, депутат от Коалиция За България
Алекси Иванов Алексиев, депутат от НДСВ
Анелия Христова Атанасова, депутат от НДСВ
Борислав Николов Ралчев, депутат от НДСВ
Иван Тодоров Козовски, депутат от НДСВ
Наско Христов Рафайлов, депутат от НДСВ
Радослав Николов Коев, депутат от НДСВ
Стефан Атанасов Минков, депутат от НДСВ
Стилиян Иванов Гроздев, депутат от НДСВ
Благой Николаев Димитров, депутат от ОДС
Надежда Николова Михайлова, депутат от ОДС
Николай Евтимов Младенов, депутат от ОДС
Христо Йорданов Кирчев, депутат от ОДС
Яни Димитров Янев, областен управител на Варна
Петър Георгиев Кандиларов, зам.-областен управител на Варна
Никола Петров Николов, зам.-областен управител на Варна
Александър Христов Фарашев, зам.-областен управител на Варна
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова, зам.-министър на земеделието и горите
Миглена Тачева, зам.-министър на правосъдието

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
- копия на хартиен носител
- копия на технически носител

Дата: 14.01.2002 г. Подпис: