СТОЛИЧНА ОБЩИНА

До
Регионален природозащитен център
"На ти с природата"

гр. София, 1336, ж.к. "Люлин",
бл. 004, вх. Б, ет. 1, ап. З

На № 15-00-115/07.08.2001г.

Изолатора за безстопанствени и скитащи кучета в с. Мировяне не работи постоянно, а само когато Столична община сключи договор с Ветеринарномедицинският институт по Имунология "Биопродукт" ООД за извършване на дейността по регулиране на броя на безстопанствените кучета.

До момента институтът е работил по три договора.

Зам. кмет на Столична община