СТОЛИЧНА ОБЩИНА

До
Управителя на ВМИИ "Биопродукт" ООД
гр. София 1160
ул. "Адам Мицкевич" №1

До Председателя на сдружение
"На ти с природата"
гр.София, 1336, ж.к."Люлин", ул.118,
бл. 004, вх."Б" ет.1, ап.3, тел. 249 880

Уважаеми Господин Управител,

В Столична община е постъпило Заявление за достъп до обществена информация от Регионален природозащитен център "На ти с природата", във връзка с работата Ви като изпълнител по договор за обработка на безстопанствени кучета със Столична община.

На основание чл.31, ал. 1 и ал.2 от Закона за достъп до обществена информация съм длъжен да поискам съгласието Ви за достъп до исканата информация.

Приложение: Заявление за достъп до информация от Регионален природозащитен център "На ти с природата"

Зам. кмет на Столична община: