ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000,
ул. "Стефанаки Савов" N6,
тел. 24581, факс 27035

до
Иван Нецов Найденов
ул. "Васил Кънчов" № 46
жил. бл. "Калоян" № 1
гр. Враца

Във връзка с Ваше писмо, съгласно чл.28 ал. 1 и чл.31 ал.5 от ЗДОИ Ви уведомяваме:

- С писмо изх.№10046/18.12.01г., "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ни отговарят, че информацията за Екологичната карта, изготвена от инж. Ив.Исаев е конфиденциална не дават съгласие да бъде предоставена.

Приложено Ви изпращаме фотокопие от разрешението за строеж.

Приложение: 1 бр. разрешение за строеж

СЕКРЕТАР: