До Община ВРАЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ

От
ИнфоЕКОклуб, ул."Мито Цветков" № 2


На основание Закона за достьп до обществена информация моля да бъдат предоставени копия на документите, изясняващи собственността на мястото за строеж на бензиностанция в кв. 44а по плана на гр. Враца, с инвеститор "Лукойл-'България" ЕООД, в т.ч:

1. Договор за покупко-продажба
2. Акт за собственост

Председател на ИнфоЕКОклуб