До Военна окръжна прокуратура - гр. Сливен,
Копие: Главна прокуратура

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Български хелзинкски комитет е неправителствена правозащитна организация, член на Международната хелзинкска федерация по правата на човека. Организацията е регистрирана като сдружение на граждани по Закона за лицата и семейството с решение на СГС от 1993 г. Седалището на организацията е град София, ул. "Върбица" №7.

Моля на основание на Закона за достъп до обществена информация (ДВ. Бр. 55 от 2000 г.) да ни бъде предоставена информация за това, колко сигнала за незаконна употреба на физическа сила и огнестрелно оръжие от страна на полицейски или зоенни служители са получени в Окръжна военна прокуратура гр. Сливен през 2000 и 2001 г., както и за това, по колко от тях са образувани следствени дела.

Бихме предпочели информацията да ни съде предоставена на хартиен носител. Адресът за кореспонденция на организацията е: София 1504, ул."3ърбица" №7. Ако се наложи, сме готови да поемем разходите по изготвянето на исканата информация. Моля да имате предвид срока по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ.

С уважение:

Йонко Грозев,
Български хелзинкски комитет