Назад

Начало

 

 

Новини - съдебни дела 2005 г.

Върховния административен съд (ВАС) също обяви отказа на правителството да предостави информация за командировките на властта за незаконен. По този начин висшите магистрати потвърдиха решението на Софийски градски съд, с което още през м.. август м.г. бе признато правото на журналистката от в. “24 часа” - Павлина Трифонова да получи достъп до информацията за командировките на министрите и състоянието на почивните бази на МС. Делото бе образувано по касационна жалба на МС, но в мотивите си тричленният състав на ВАС отбелязва: “Неоснователно е възражението на МС, посочено и като мотив в обжалвания отказ, че исканата информация не е съществувала като налична към датата на заявленията”, както и че “Не става ясно, защо цялата информация, до която е поискан достъп, да е обвързана с изготвянето на годишния отчет в края на бюджетната година, след като командировките се осчетоводяват текущо и е възможно изготвянето на справка”. Оттук насетне остава Правителствената информационна служба да се съобрази със съдебното решение, което я задължава да предостави достъп до поисканата информация. Повече информация за делото – тук.

Днес на 27 юни Върховният административен съд ще гледа две дела по достъп до информация. През 2003 г. Кирил Караиванов е поискал от Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” да му предостави информация за предприятието "Брилянт" ЕООД. Гражданинът подозира извършени злоупотреби, които са довели до обявяване на предприятието в несъстоятелност. В две свои решения от ноември 2004 г. Върховният административен съд вече отмени отказа на Агенцията и върна преписката за отговор по Закона за достъп до обществена информация. Агенцията отново отказа информацията на Караиванов, тъй като ключов документ е обявен за държавна тайна. С помощта на ПДИ гражданинът иска документът да бъде разсекретен заради обществения интерес от разкриване на аферата.

На 27 юни Върховният административен съд гледа и дело по жалба на офицер от запаса полк. Иван Йончев срещу отказ на министъра на вътрешните работи да му предостави достъп до личното му кадрово дело. Отказът на министъра е на основание на необнародваната Инструкция на МВР от 1996г., според която личните кадрови дела на служителите в МВР били строго секретни. През месец май съдът отложи делото с един месец като изиска от министъра да представи текста на Инструкцията, както и становище по въпроса кои точно защитени интереси биха се увредили, ако г-н Йончев получи достъп до личното си кадрово дело.

Делото на журналиста Христо Христов от в-к “Дневник” срещу отказа на директора на Национална разузнавателна служба, генерал Кирчо Киров бе засекретено. Дни преди заседанието на 21 юни, по настояване на генерал Киров, Софийски градски съд засекрети делото, а защитата е поискала журналистът и адвокатите му да предоставят допуски за боравене с класифицирана информация. Адвокат Кирил Терзийски от Програма достъп до информация обаче посочи, че това изискване е отпаднало с промените в Закона за защита на класифицираната информация и съдът отхвърли искането. Следващото заседание на съда е насрочено за януари 2006 г.

На 03.06.2005 г. вестник "Новинар" внесе жалба до Върховния административен съд срещу отказа на министъра на регионалното развитие Валентин Церовски да предостави копие от договора за концесия на автомагистрала "Тракия". В жалбата се напомня, че според препоръка на Съвета на Европа, когато достъпът до официални документи се ограничава в името на държавния или друг защитен интерес, евентуалната "вреда", която може да настъпи от разсекретяването, трябва да бъде доказана. Още...

На 6 юни, Софийски градски съд разгледа жалбата на неправителствената организация “За земята” срещу отказ на Министъра на финансите да предостави информация относно финансирането на строежа на автомагистрала Люлин по програма ИСПА. Еколозите са поискали копие от оценката на разходите и ползите от проекта, както и копие от самия проект, в който се съдържа подробно описание на предвижданите дейности по строежа на автомагистралата. От Министерството на финансите препращат заявителите към Интернет страницата си, където обаче фигурира само обща информация.

Лични данни ли е информацията, съдържаща се в разрешителното за лов ще решава Върховният административен съд на 8 юни. Делото е образувано по жалба на Росен Алексов срещу отказ на директора на Държавно лесничейство – Симитли. Гражданинът е поискал копие на издадено разрешително за индивидуален лов на дивеч за три определени дни през 2004 г., със съмнение, че по дивеча е стреляно в забранен сезон. Върховният административен съд ще решава дали имената и ЕГНтата на ловците са защитена информация. Тези данни фигурират в Регистъра на издадените и презаверени билети за лов, който по закон е публичен.

На 17.05.2005 г. от 11 ч. в Софийски градски съд (СГС) бе разгледано в закрито заседание и обявено за решаване, воденото с подкрепата на ПДИ, дело срещу мълчалив отказ на Главния прокурор да предостави копие от Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата и движението на документооборота (а.д. № 4119/2003 г. по описа на СГС АО ІІІ – Е състав). Забележителен момент в делото е фактът, че жалбата е подадена още през лятото на 2003 г., но първоначално нежеланието на прокуратурата да спази закона, а впоследствие и нежеланието на СГС да разгледа по същество едно подобно дело се изразиха в забавяне от година и половина. В крайна сметка след като Върховният административен съд (ВАС) отменя на два пъти определения на СГС за прекратяване на делото, то най-сетне бе разгледано по същество и предстои решаването му в 30 дневен срок. Повече информация по делото и кратко описание на особено интересната му предистория, чието начало е поставено с публикуваното в медиите на 5 ноември 2002 г. открито писмо на Едвин Сугарев, с което той обвинява Главния прокурор в злоупотреба с власт, разправа с подчинените, натиск върху медиите и т.н., четете тук.

С помощта на ПДИ министър Велчев отново бе осъден за договора с Crown Agents
На 28 април 2005 г. петчленен състав на ВАС отмени изцяло решението на тричленния състав на същия съд, с което през м. ноември 2004 г. бе отхвърлена жалбата на Кирил Терзийски от ПДИ срещу отказа на министъра на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с Британската фирма Crown Agents. Мотивите на магистратите са, че решението на тричленния състав е постановено при допуснато нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. На първо място съдиите отбелязват, че тричленният състав не се е произнесъл по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност на договора, поради което изводът му, че същият съдържа класифицирана информация, е необоснован. На второ място тричленният състав е събирал доказателства (преглед на договора) в закрито заседание по реда на чл. 41, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване като по този начин е нарушил правото на защита на жалбоподателя, който не е могъл да се запознае с установените факти и обстоятелства. Делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда. Повече информация по делото четете тук.

Административно дело № 1286/2005 г образувано по касационна жалба на министъра на държавната администрация срещу решението на тричленен състав на ВАС ще се се гледа на 14.04 от 9.00 ч., зала 2 от петчленен състав на Върховния административен съд. С атакувания съдебен акт е отменен мълчаливият отказ на министъра на държавната администрация по заявление (подадено от Иван Иванов, Стойчо Кацаров и Фондация “Програма достъп до информация”) за предоставяне на достъп до обществена информация - договор, сключен с фирмата “Майкрософт” за доставката на 30 000 пакета софтуер Windows XP и Office XP за нуждите на държавната администрация. Информация за делото.

На 4 април Върховният административен съд гледа законността на решение на Министерския съвет по жалба на движение “Екогласност”. Делото е насрочено, след като през януари тази година петчленен състав на ВАС окончателно прие, че това е решението за изграждане на ядрена централа “Белене”. Независимо от продължаващите съдебни процедури, в началото на годината беше сключен договор с “Parsons” за архитект-инженер на централата. Според юристите на Програма Достъп до Информация съмнителна е законността на всички извършени действия по строежа на АЕЦ от миналата година насам.

На 1 април, Софийски градски съд отложи делото по жалба на журналиста Христо Христов от вестник “Дневник” относно мълчаливия отказ на Директора на Националната разузнавателна служба, ген Кирчо Киров, да предостави достъп до информация. Журналистът е поискал достъп до ключови документи за убийството на писателя Георги Марков. Според разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация срокът на секретност отдавна е изтекъл, информацията е обществено достъпна и следва да бъде предадена на Държавния архив.

С решение, оповестено на 16 март, Софийският градски съд отмени като незаконосъобразен отказ на президентската администрация да разкрие информация от доклад на Национална Служба Сигурност и Национална Разузнавателна Служба. Докладът бе изготвен по искане на Президента във връзка с огласените във вестник “Ал мада” данни за участие на български фирми, близки до БСП, в незаконни сделки с Ирак. Миналата година журналистката Зоя Димитрова (тогава от вестник “Монитор”) поиска достъп до доклада и той и беше отказан. В мотивите за отказа, подписани от главния секретар на президента, се приема, че докладът съдържа класифицирана информация. Журналистката подаде жалба с помощта на ПДИ, адвокат по делото бе Александър Кашъмов. Според Софийския градски съд нито е уточнено какъв вид е класифицираната информация – държавна или служебна тайна, нито Президентството е разгледало искането на журналистката да й се предостави, ако е необходимо, частичен достъп до доклада. Освен това изготвянето на доклада от двете спец-служби не води автоматично до конфиденциалност, приемат магистратите. От президентската администрация са заявили, че ще обжалват решението на съда. Информация във в. Монитор.

На 10 март Петчленен състав на ВАС разгледа и жалбата на журналиста Христо Христов от в. "Дневник" срещу отказ на информация от Висшия Съдебен Съвет. През есента на 2004 година журналистът поиска докладите на главна прокуратура за борбата с престъпността през последните три години. Според висшите магистрати тази информация не може да бъде предоставена на обществото, защото няма самостоятелен характер. Решението на съда ще бъде окончателно. Повече информация по делото и протокол от съдебното заседание четете тук.

Главният секретар на Министерството на Околната Среда и Водите, Леончия Сеизова, и юрисконсултът на министерството незабавно да изпратят писмено обяснение защо не са изпълнили задължителни указания на съда – това разпореди състав на Софийския градски съд на 9 февруари. Делото е образувано по жалба на сдружение “За земята” срещу отказа на еко-министерството да даде протоколи от обществени обсъждания на крупни инфраструктурни проекти, финансирани по програма ИСПА на Европейския съюз. За февруарското заседание главният секретар трябваше да представи доказателства, че министър Арсенова му е разрешила да отказва тази информация. Неявяването на представител на министерството на заседанието в четвъртък е причинило неоправдано отлагане на делото, констатира съдът.

На 10.02.2005 г. тричленен състав на Върховния административен съд разгледа дело за достъп до стенограма на Министерския съвет от 2003г. Делото е по жалба на журналиста от радио Нова Европа, Васил Чобанов, който поиска да узнае позициите на отделните министри по приватизирането на дружества със стратегическо значение за България. Според правителството журналистът няма право на тази информация, защото тя била от подготвителен характер и с несамостоятелно значение. През 2004г. Софийският градски съд отхвърли жалбата на Чобанов. Решението на ВАС ще е окончателно.

Президентът Първанов няма правомощието да разсекрети доклада на специалните служби по аферата „Иракгейт“, смятат юристите на президента.

Становището беше изказано по време на съдебното заседание, в което се разгледа искането на журналисти от вестник Монитор да получат достъп до този документ. Докладът бе изготвен през 2004 г. от Националната Разузнавателна Служба и Националната Служба Сигурност и би трябвало да съдържа отговор на въпроса съществуват ли нерегламентирани връзки на хора, близки до БСП, с режима на сваления иракски диктатор Саддам Хюсеин.

Документи:

- Зявление за достъп до информация
- Отказ за предоставяне на информация от Администрацията на Президента
- Жалба срещу отказа
- Писмени бележки от Радослава Лесковска, главен юристконсулт в Администрацията на Президента
- Писмени бележки (Acrobat PDF 100Кb) от адв. Александър Кашъмов, ПДИ, пълномощник на жалбоподателката

Съдът ще решава законен ли е строежът на АЕЦ “Белене”
Законно ли е започналото изграждане на АЕЦ Белене – това е въпрос, който тричленен състав на ВАС ще е задължен да реши. Състав от петима върховни съдии разпореди този въпрос да бъде решен по същество. Решението е по дело, заведено от “Екогласност”, в което организацията поставя под въпрос законността на тихомълком взетото решение за изграждане на АЕЦ Белене. Още...

Тайна ли са декларациите на експертите, извършвали екологичната оценка на АЕЦ Белене, с които те декларират независимостта си. Този въпрос ще решава състав на Върховния Административен съд. На 24.01.2005 се проведе първото заседание по делото, в което екологът Петър Пенчев защитава правото си на достъп до документите, показващи, че експертите, изготвили оценката по ОВОС на ядрената централа не са лично заинтересувани от реализацията и прилагането на плановете, програмите или инвестиционните предложения.

Утре /25.01.2005/ тричленен състав на Върховния административен съд ще гледа дело срещу отказ на Върховната касационна прокуратура да предостави копие от доклада си за злоупотребата със специални разузнавателни средства през 2001г. Според прокуратурата той бил служебна тайна, но 2-годишният срок за защитата й е отдавна изтекъл. Това е може би най-старото дело за достъп до информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP