Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2020 година:
 
ЗДОИ: 20 години по-късно
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов 
Брой 6 (198), 2020 г.
 
Достъп до информация и прозрачност в условията на криза
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 4 (196), 2020 г.
 
Достъп до информация във време на извънредно положение
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 3 (195), 2020 г.
 
Защитата на личните данни – тема с продължение
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 1 (193), 2020 г.