Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2019 година:
 
 
Прозрачността на законодателния процес е принцип
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 6(186), 2019 г.
 
Кой спечели и кой изгуби от промяната в административното правосъдие и решението на Конституционния съд
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 4(184), 2019 г.