Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2018 година:
 
Правото на обществото на информация надделява над правото на осъдения да бъде забравен
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 6(174), 2018