Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2017 година:
 
Народните представители да обсъдят президентското вето в полза на правата и здравето на хората и бъдещите поколения
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 8(164), 2017

Стенограмите от срещите при президента - достъп до информация и ограничения при дискусии
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 6(162), 2017
 
Законодателство относно правото на достъп до обществена информация
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 4(160), 2017
 
Длъжни ли са частни организации да предоставят достъп до информация?
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 2(158), 2017

Отговорността за съдебни разноски или цената на прозрачността
Коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов
Брой 1(157), 2017