Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2016 година:
 
Какви са задълженията на висшите учебни заведения по реда на ЗДОИ?
Брой 6(150), 2016
 
Предоставяне на информация по електронни заявления
Брой 3(147), 2016
Разяснителна информация за това дали законът дава право да подадем заявлението си по електронна поща и дали ще получим информация по електронен път.
 
Пръстови отпечатъци за всеки случай
Брой 1(145), 2016
Коментар на въпрос дали служителите на определена фирма са длъжни да предоставят пръстови отпечатъци за система за достъп.