Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2013 година:
 
За къде пътувате и по-важното - до кого?
Брой 11(119), ноември 2013
Предлагаме казус, в който мястото на пътуване в един самолет попада в центъра на полицейското внимание. Случаят ни беше предоставен за коментар от офиса на известна авиокомпания.
 
Отвлечен отговор
Брой 10(118), октомври 2013
Отвличанията в България през 2011и 2012 са предмет и на заявлението на журналиста от в. „Сега“ Самуил Димитров, отправено до Министерство на вътрешните работи през ваканционния месец август.
 
Когато не ти се отговаря
Брой 8(116), август 2013
Независимо от обема информация, поискана от заявителя, в случай че не са налице предвидените в ЗДОИ ограничения, информация следва да се предоставя.
 
Може ли да живееш в пощенска кутия?
Брой 7(115), юли 2013

Достъп до информация и общински предприятия
Брой 6(114), юни 2013
Грижа за бездомните кучета, топлоснабдяване, водоснабдяване, обредни ритуали и услуги, градски транспорт, общински пазари, дезинфекция, охрана - могат да се изброят още и още възможни дейности, които извършват общинските предприятия из цялата страна.
 
Историята на един дуел
Брой 3(111), март 2013
Как депутатите от 41-то Народно събрание се опитаха да приемат по безпрецедентно непрозрачен начин промени с неприемливо съдържание в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
 
Обществена информация, личен живот и обществен интерес
Брой 3(111), март 2013  

(Не)основателни съмнения
Брой 2(110), февруари 201
Участието на граждани и неправителствени организации в ред конкурси (за заемане на свободни позиции в държавната администрация, финансиране на проекти и др.) често е повод за допълнителни въпроси около провеждането на конкурса: доколко справедливо и безпристрастно е взетото решение по него, достатъчно прозрачна ли е била процедурата. Представяме правен коментар по въпроса.

За информирания/ неинформирания избор
Брой 1(109), януари 2013
Какво трябваше да бъде публикувано в интернет от страна на ангажираните държавни институции?
Коментар във връзка с проведения на 27.01.2013 Национален референдум
 
Ядрена енергетика и прозрачност
Брой 1(109), януари 2013
Време е правителствата у нас да се научат, че обществената информация не се публикува за седмица-две, а за постоянно. Коментар във връзка с проведения на 27.01.2013 Национален референдум