Коментари на случаи, постъпили за правна помощ и консултация, публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2012 година:

Варненски акробатики
Брой 12(108), декември 2012
 
Топла информация
Брой 11(107), ноември 2012
Коментар във връзка със зачестилите запитвания за задължеността на топлоснабдителните дружества по Закона за достъп до обществена информация.
 
Защитата на данни за здравословното състояние е с по-висока степен
Брой 10(106), октомври 2012

Коя дата сме?
Брой 10(106), октомври 2012
Защо Общински съвет - Велико Търново засекретява материалите по 46 точки от дневния ред на заседание от октомври 2012

Работници и служители от вси страни – прегледайте се!
Брой 7(103), юли 2012
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.25, всеки работодател е задължен да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Правото да бъдеш запомнен
Брой 4(100), април 2012
Предлагаме казус от практиката на ПДИ, който дава повод за размисъл съществува ли подобно право, „правото да бъдеш запомнен“, ако не друго, то поне от близките си.

Нещо ново, нещо безплатно и точно навреме!
Брой 2(98), февруари 2012
Неведнъж в ПДИ са постъпвали въпроси за предоставянето на информация по електронен път и най-често - следва ли да се заплаща за нея.