Анотации на дела 2008 г.

Съдебни дела за достъп до информация, водени със съдействието на ПДИ през2008 година
 
1.Десислава Кръстева (bTV) срещу Административен съд – гр. Варна
Достъп до материалите по административно дело

2. Зорница Маркова (в. „Дневник“) срещу Държавна агенция по туризъм
Договор от Държавната агенция по туризма за изпълнение на щанд за представянето на България на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон.

3.Иван Петров срещу Софийска районна прокуратура
Информация за броя и видовете печати, използвани от Софийска районна прокуратура

4. Иван Петров срещу Столичен общински съвет
Информация за отпуските и служебните пътувания на председателя на СОС

5. Малина Петрова срещу Главния секретар на Народното събрание
Достъп до сградата на Народното събрание за заснимане на кадри за документален филм

6.Национално движение „Екогласност“ срещу Министерство на околната среда и водите
Достъп до протокол от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие към МОСВ

7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу кмет на Община Разград
Достъп до информация за изплатени суми от общината на местни медии в Разград за публикации

8. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу Кмет на Община Разград
Именатана на строителните фирми по одобрените проекти от Програмата за публично-частно партньорство за 2007 г. в Община Разград

9.Юрий Вълковски срещу Министъра на културата
Заповед за изготвяне проект на наредба, както и определените за това срокове

10. WWF – Световен фонд за дивата природа, България срещу РИОСВ-София
Подробен устройствен план (ПУП) за ски и туристическа зона