Анотации на дела 2006 г.

Съдебни дела за достъп до информация, водени със съдействието на ПДИ през 2006 г.
 
1. Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на външните работи
Информация, свързана с два договора за лобистки услуги, сключени от Министерството на външните работи (МВнР), по повод членството на Република България в Европейския съюз
 
2. Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерски съвет
Копие от решението/решенията на Министерския съвет, с които се възлага на министъра на финансите да сключва договори, свързани с уреждането на дълга на Ирак към България, както и документацията, която ги съпътства
 
3. Богдана Лазарова (“Дарик радио“) срещу Националната разузнавателна служба
Достъп до информацията, съдържаща се в документите от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, свързана със случая “Сергей Антонов” и атентата срещу папа Йоан Павел ІІ
 
4. в. “Дневен Труд” срещу Министерство на земеделието и горите
Достъп до преписките (решенията, подадените заявления и приложените към тях документи, удостоверяващи правото на собственост и наследяване), свързани с възстановяване на собствеността на г-н Сакскобурготски върху гори в Рила
 
5. Генка Шикерова (bTV) срещу кмет на Община Несебър
Информация във връзка с извършваното разследване на случаи на незаконно строителство в община Несебър
 
6. Гражданско сдружение “Банкя” срещу кмет на Столична община – район “Банкя”
Копие от договор между СО - район “Банкя”, и “БКС-Иван Иванов” ЕООД, с предмет на договора “Поддържане на обществените зелени площи на територията на район „Банкя” и други документи
 
7. Димитър Димитров и Пламен Симеонов срещу Главен прокурор на РБ
Информация, свързана с отправеното предложение от гражданите, така и от ВСС, до бившия главен прокурор Филчев за оттегляне от поста
 
8. Екологично сдружение “За Земята” срещу Министерство на околната среда и водите
Достъп до три категории документи относно изброени проекти, финансирани от фонд ИСПА на Европейския съюз, от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие
 
9. Екологично сдружение “За Земята” срещу кмет на Община Сапарева баня
Достъп до информация, съдържаща се в Проекта на общия устройствен план (ОУП) и в Доклада за екологична оценка (ЕО) на ОУП на “Туристически и ски-център “Паничище-Езерата-връх Кабул”
 
10. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (реклама във в. “Дума”)
Информация за сумата, платена от Община Разград за реклама във в. “Дума” от 9.12.2004 г.
 
11. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (концесия по сметосъбиране и сметоизвозване)
Копие и всички анекси към договора за концесия по сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Разград и всички населени места в Община Разград, сключени между Община Разград и “Шеле България” ЕООД; информация за изплатените суми до този момент по месеци на концесионера в изпълнение на договора
 
12. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (кмет - командировки)
Брой, цел и продължителност на служебните пътувания, размер на командировъчните разходи в страната и чужбина на г-н Венелин Узунов - кмет на Община Разград, от 1991 г. до момента на заявлението
 
13. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (данни за общински съветници)
Актуален списък на общинските съветници при Община Разград за мандат 2003/2007 г. към 1 април 2004 г., който да включва име, адрес, образование, месторабота и служебен телефон
 
14. Силвия Йотова (в. “Новинар”) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Копие от договора за концесия, сключен между МРРБ и “Автомагистрала Тракия” АД, както и копия от правните анализи на концесията, които се изготвят по силата на Закона за концесиите
 
15. Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Националната разузнавателна служба
Достъп до материали от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност (ДС) от периода 1971-1979 г., свързани с убийството на писателя Георги Марков през 1978 г. в Лондон, върху която работи.