Анотации на дела 2005 г.

Съдебни дела за достъп до информация, водени със съдействието на ПДИ през 2005 г.
 
1. Антон Герджиков срещу Министерство на външните работи
Информация за позицията и предприетите действия от страна на българските държавни органи по повод демонтирането на паметника на хан Аспарух в Украйна
 
2. Богдана Лазарова (“Дарик” радио) срещу Националната разузнавателна служба
Информация, съдържаща се в документите от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, свързана със случая “Сергей Антонов” и атентата срещу папа Йоан Павел ІI
 
3. Екологично сдружение „За земята“ срещу Министерство на финансите
Kопия от доклади за предварителните проучвания, апликационните форми и оценките на разходите и ползите за два проекта по Програма ИСПА на ЕС
 
4. Екологично сдружение “За земята” срещу Министерство на околната среда и водите
Три категории документи относно проекти, финансирани от фонд ИСПА на Европейския съюз, от ЕИБ и ЕБВР
 
5. Зоя Димитрова (в. “Монитор”) срещу Президента на РБ
Доклада относно участието на български лица или търговски дружества в търговията с петрол с иракски дружества или държавни органи или представители по време на режима на Саддам Хюсеин
 
6. Ивайло Хлебаров срещу Министерство на правосъдието
Списък на международните организации и институции, които финансират проекти, подпомагащи съдебната реформа в България
 
7. Информационен и учебен център по екология срещу Министерски съвет
Kопие от постановление на министерски съвет от 1988 г. за определяне на селищата със затихващи функции в региона на АЕЦ „Белене“.
 
8. Кирил Караиванов срещу Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
Kопие от приемателен акт от 2000 г.
 
9. Кирил Терзийски срещу Министерство на финансите (договора с “Краун Ейджънтс”) II
Копие на договора, сключен между Министерство на финансите (МФ) и британската консултантска фирма “Краун Ейджънтс”
 
10. Красимир Крумов (в. „Монитор“) срещу Областен управител – Шумен
Информация относно проектите за благоустройство на територията на областта (т.нар. "малки демонстрационни проекти")
 
11. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмета на Разград
Цялата налична информация относно публичните регистри в Община Разград - брой, наименование и ред за ползване
 
12. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмета на Разград
Информация за сумата платена от Община Разград за реклама във в. “Дума” от 9.12.2004 г.
 
13. Силвия Йотова (в. “Новинар”) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Копие от договора за концесия, сключен между МРРБ и „Автомагистрала Тракия“ АД, както и копия от правните анализи на концесията, които се изготвят по силата на Закона за концесиите
 
14. Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Висшия съдебен съвет
Копия от докладите за дейността на прокуратурата за 2001 г, 2002 г. и 2003 г.
 
15. Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Националната разузнавателна служба
Достъп до материали от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност (ДС) от периода 1971-1979 г., свързани с убийството на писателя Георги Марков през 1978 г. в Лондон, върху която работи
 
16. Юрий Иванов с/у Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
Kопия от два ревизионни акта от извършени проверки в Колеж – Сливен към Техническия (ТУ) - София и в Инженерно – педагогически факултет към ТУ - София