Коментар на юриста

Във всеки брой на месечния бюлетин на ПДИ представяме коментар на нашите юристи по конкретен въпрос, поставен от граждани, журналисти и неправителствени организации, обърнали се за правна помощ към нас.
Тук ви представяме коментарите на случаи  в областта на достъпа до информация от Информационния бюлетин на ПДИ.