Характеристика по години

Предоставянето на правна помощ е сред приоритетните дейности за Програма Достъп до Информация. За консултация към нас през годината са се обръщали граждани, журналисти и неправителствени организации, срещнали трудности при упражняване на правото си на достъп до информация. В някои от случаите правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация още на първоначалния етап от търсенето на информация. В други случаи помогнахме след отказ за предоставяне на достъп.

От началото на нашата дейност до сега оказахме правна помощ в над 5500 случая.

 

Въз основа на систематизацията и анализа на случаите, постъпващи за правна помощ в ПДИ, идентифицираме практическите проблеми при упражняването на правото на достъп до информация и формулираме препоръки  за подобряването на практиките. Всяка година публикуваме анализ в доклада на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България. Тук може да видите по години каква информация е била търсена от заявителите, кои са били най-активните групи заявители, на какви основания най-често институциите са отказвали достъп до информация.