АССГ отмени отказ на МТСП да предостави информация 04.12.2011 г.

Поискана е информация дали през 2011 в Министерство на труда и социалната политика са раздавани допълнителни възнаграждения под формата на материално стимулиране или друг вид премии.

Пловдивският административен съд отмени решение за достъп до информация на главния секретар на общината 03.11.2011 г.

С решение № 1500  от 3 октомври 2011 Пловдивският административен съд отмени решението на главния секретар на Община Пловдив по заявление за достъп до информация, подадено от Константин Бобоцов.

Читалищата са задължени да предоставят информация по ЗДОИ  03.11.2011 г.

Това постанови в свое решение Административен съд София – град по жалба на Виолета Андреева срещу мълчалив отказ на председателя на Народно читалище „Райна Княгиня“ в София

Столичен общински съвет предостави информация след 4 години съдебни дела  03.11.2011 г.

След решение на Върховния административен съд № 8791/ 20.06.2011, оставящо в сила решение на АССГ № 1412/11.05.2010, Столичен общински съвет предостави достъп до поисканата информация на жалбоподателя Иван Петров.

БАБХ предостави достъп до исканата информация от несъществуващата вече Национално ветеринарно – медицинска служба. 02.08.2011 г.

В изпълнение на съдебно решение № 2191/09.05.2011 на Административен съд София - град Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ предостави достъп до поисканата от Ваня Христова информация от несъществуващата вече Национално ветеринарно – медицинска служба.

Националната електрическа компания е задължен субект по ЗДОИ 02.08.2011 г.

Това  посочва в свое Определение от 16.05.2011 състав на Върховен административен съд, постановено по частната жалба на неправителствената организация „Институт за зелена политика“ - София. 

АС-Пловдив разгледа дело по жалба срещу отказ на Община Пловдив да предостави информация 02.08.2011 г.

На 1 юли т.г. Административен съд – Пловдив разгледа дело по жалба на Константин Бобоцов срещу решение на Община Пловдив от 24.03.2011 по заявление за достъп до информация.

ВАС потвърди отмяната на отказ на министъра на земеделието и храните да предостави информация 01.07.2011 г.

Делото е по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация Каракачанско куче” - Пловдив за достъп до информация, свързана с процедурата по издаване на лиценз за извършване на селекция с породата „Българско овчарско куче”.

Списъкът на лицата, поканени на приеми в Президентството на РБ е публичен и следва да бъде предоставен при поискване 01.07.2011 г.

До този извод стигна Административен съд – София град (АССГ) по дело на журналиста Крум Благов срещу отказ на главния секретар на президента.

Съдът задължи кмета на Смолян да даде цената и неустойките по договорите за чистотата 20.06.2011 г.

Смолянският административен съд отмени отказа на кмета на община Смолян Дора Янкова да предостави информация за цената и неустойките, предвидени в договори относно чистотата и третиране на битовите отпадъци. Искането за достъп бе направено от главния редактор на в.”Отзвук” гр. Смолян.

Достъпът до залата на Столичния общински съвет – ограничен! 03.06.2011 г.

Преди два дни с Решение № 7688/ 01.06.2011 г. по адм.д. № 13602/ 2010 г. Върховният административен съд потвърди ограничението граждани да присъстват в залата, в която се провеждат пленарните заседания на Столичния общински съвет. С решението ВАС отменя предишното решение на Административен съд – София град, което бе в полза на широкия достъп до заседанията, и отхвърля жалбите на неправителствените организации и граждани.

ПДИ обжалва част от решение на АССГ, с което се отхвърля искане за разкриване на помилваните от вицепрезидента лица 01.06.2011 г.

ПДИ подаде касационна жалба до Върховния административен съд от името на журналиста от в. “Сега“  Любен Обретенов срещу част от решението на Административен съд София - град, с което се отхвърля искането на журналиста за разкриване на помилваните от вицепрезидента лица. В останалата част от решението жалбата бе уважена, като бе отменен отказът на главния секретар на президента да разкрие имената на членовете на комисията по помилване към Президентството.

АССГ отмени мълчалив отказ на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба 01.06.2011 г.

Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) да предостави информация по заявление на Ваня Христова от Плевен. Със заявлението бе поискана информация, касаеща извършена проверка от органите на НВМС в приют за безстопанствени кучета в града, стопанистван от „Дружество за защита на животните – Плевен 2008“.

Административен съд - Смолян разгледа дело срещу отказ на кмета Дора Янкова 26.05.2011 г.

Делото е заведено по жалба на местния вестник "Отзвук" срещу частичния отказ на кмета да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци.

Имената и длъжността на членовете на комисията, одобрила юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010, не представлява лични данни и следва да бъде предоставена при поискване 21.04.2011 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Ана Михова от в. „Класа“ срещу отказ на Министерство на правосъдието (МП). Информацията бе поискана през есента на миналата година, а отказът на МП бе с мотив, че тя представлява лични данни на членовете на комисията.

Информацията за конкурсна процедура за директор на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Министерство на правосъдието е обществена и следва да бъде предоставена при поискване 08.04.2011 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Стойчо Чичеков срещу отказ на МП. Информацията бе поискана през  февруари 2010 и касаеше основно дейността на назначената от министъра конкурсната комисия. Отказът на министерството бе с мотив, че част от информацията вече е предоставена на заявителя, и че тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра и няма самостоятелно значение.

Втори тур от съдебната битка за достъп до информация за подмененото ядрено гориво на АЕЦ „Козлодуй” 23.03.2011 г.

На 23 март 2011 г. Върховният административен съд разгледа касационна жалба на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ „Козлодуй” срещу решение на Административния съд – София град, който през 2010 г. отмени отказ на агенцията да предостави информация. Според жалбоподателите неправилно първата съдебна инстанция е приела, че се иска „информация за околната среда”. Темата не била и от обществен интерес. Тезата им се поддържаше и от представителя на Върховната административна прокуратура.

АССГ отмени отказа на директора на АСП да предостави информация на "Деца и родители отново заедно" 22.03.2011 г.

Административен съд София - град се произнесе по делото на неправителствената организация „Деца и родители отново заедно“, образувано срещу отказ на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. С подаденото заявление бе поискана информация, в резултат на среща между представители на неправителствената организация и министерството в началото на 2010.

АССГ отмени отказ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предостави доклад от проверката на закритата ДАИТС 22.03.2011 г.

С решение на Административен съд София – град (АССГ) бе отменен отказ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по заявление за достъп до информация на журналиста от в. „Капитал“ Асен Георгиев.  Със заявлението, подадено през 2010, журналистът поиска доклад от проверка на инспектората към министерсвото за закритата с постановление на МС от 28.9.2009 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения. В законоустановения срок от министерството не се произнесоха, поради което бе подадена жалба срещу мълчалив отказ. Впоследствие по заявлението бе постановен и изричен отказ за предоставяне на информация.

Петчленен състав на ВАС задължи министъра на вътрешните работи да се произнесе по искане за предоставяне на достъп до информация 07.03.2011 г.

Решението е от 23 февруари 2011, а искането е на гражданина Вилям Попов. През 2009 той бе поискал договора/ите на тогавашното Министерство на извънредните ситуации с фирма „Контракс” за проектиране, изпълнение и издръжка на Центъра за аерокосмическо наблюдение и информация за изпълнението му.

Административен съд - Ловеч отмени втори отказ на кмета да предостави достъп до информация 24.02.2011 г.

С Решение от февруари 2011 Административен съд - Ловеч отмени отказ на кмета да предостави достъп до договор на общината с частна фирма по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.

Административен съд – Пазарджик отмени мълчалив отказ на кмета на общината по заявление на главния редактор на в. „Виделина“ 21.02.2011 г.

Поисканата информация касае всички договори, сключени от общината за доставка на стоки или услуги в периода 2007 – 2010.

ВАС отмени изричен отказ на министъра на земеделието и храните 11.02.2011 г.

Делото бе заведено с помощта на ПДИ по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация Каракачанско куче”, Пловдив, които са поискали от министъра информация за процедурата по издаване на лиценз за извършване на селекция с породата „Българско овчарско куче”.

Мълчаливият отказ по заявление за достъп до информация е недопустимо от закона бездействие на административния орган 27.01.2011 г.

С този мотив състав на Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на директора на ТД на НАП по заявление на Сдружение „Център на НПО Разград“.

Информация къде е изпълнена последната смъртна присъда в България през 1989 следва да се предостави 26.01.2011 г.

Тази информация, както и съдържанието на затворническото досие на последното лице с изпълнена смъртна присъда в България бяха поискани от неговата майка със заявление до Министерство на правосъдието.

АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на Столична община. 20.01.2011 г.

Делото бе заведено с помощта на ПДИ по случая на Клара Жотева, която поиска инвестиционната програма на общината за 2010 година за разходите за придобиване на частни имоти.

Посочването на адрес за кореспонденция и непосочването на седалище, като единствен пропуск в заявлението не е основание за неговото оставяне без разглеждане 20.01.2011 г.

С посочване на този мотив Административният съд в Монтана отмени мълчалив отказ на кмета да предостави информация за задграничните пътувания на ръководството и на служители на общината. Заявлението бе подадено от Национално движение „Екогласност“ и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници“ в Монтана.

ВАС остави в сила решението на 3-членен състав за отмяна на отказа на министъра на образованието и науката 12.01.2011 г.

С решение № 523/12.01.2011 пет-членен състав на ВАС остави в сила решение на три-членен състав на ВАС, с което през 2009 съдът отмени на процедурни основания отказ на министъра на образованието и науката да предостави информация по заявление на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев.

 

Налице е надделяващ обществен интерес от предоставяне на пълния текст на доклад от проверка за нередности в АЕЦ „Козлодуй“ 10.01.2011 г.

Административен съд София- град /АССГ/ отмени частичен отказ на информация на главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по дело, заведено от Национално движение „Екогласност“. Отказаната информация, предмет на делото, представлява част от доклад от извършена проверка-обследване в АЕЦ „Козлодуй“.

Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за проект 06.01.2011 г.

Административният съд в Ловеч отмени отказа на кмета на Ловеч да даде достъп на гражданина Данчо Заверджиев до обществената информация за ремонта на домашния социален патронаж. Това става ясно от решение от 29 декември 2010 година на съдия Габриела Христова.