Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за договор на общината 29.12.2010 г.

Ловешкият административен съд отмени отказ на кмета на Ловеч да предостави информация на гражданина Данчо Заверджиев за ремонта на домашния социален патронаж в града.

АССГ отмени отказа на заместник-председателя на Камарата на архитектите в България да предостави информация  22.12.2010 г.

Отказът бе постановен по заявлението на арх. Калина Павлова, която е поискала протоколите и други документи от заседанията на Регионалната колегия на Камарата във Варна, както и информация за взетите от нея решения от създаването й до момента на предоставяне на информацията по заявлението.

Министерство на правосъдието следва да предостави докладите за извършени проверки в затворите през 2007 и 2008 10.12.2010 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) в решение от 10 декември 2010. Информация за докладите на Инспектората към Министерство на правосъдието по чл. 46 от Закона за администрацията бе поискана от Български хелзинкски комитет със заявление през юни 2009.

Кога Столична община ще предостави достъп до доклада за анализ на концесията на водата на София? 10.12.2010 г.

С решение от 10 декември 2010 АССГ за втори път отмени отказ на Столична община да предостави доклад за оценка и анализ на проблеми, свързани с концесионния договор за водата на София. Информацията бе поискана в края на 2008 от Ганчо Хитров от „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България” - София.

За пореден път бе отменен отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предостави достъп до бизнес план на ВиК дружество 09.12.2010 г.

Информацията за одобрения от ДКЕВР и действащ бизнес план на „ВиК“ - Русе бе поискана от Юрий Иванов – председател на Сдружение „Обществен барометър“. Отказът на комисията бе мотивиран с липсата на съгласие за предоставяне на информацията от страна на ВиК дружеството.

АССГ отмени отказ на Главния секретар на ДКЕВР да предостави поисканите от Юрий Иванов първи бизнес планове на осем ВиК – дружества в страната 07.12.2010 г.

Исканата информация е отказана с мотиви, че съгласно чл. 26 от ЗЗКИ базата данни, факти и сведения, използвани за разработване на бизнес плановете, попадат в категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.

АССГ отмени отказ на кмета на Столична община да предостави информация 07.12.2010 г.

С Решението № 3317/ 27.10.2010 по жалба на Мария Самарджиева Административен съд София - град  отмени мълчалив отказ на кмета на Столична община да предостави информация за „разработките, отнасящи се до територията на Столична община и изпълнени от неправителствената организация „Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция“.

АССГ отмени отказ на главния секретар на президента на РБ да предостави достъп до стенограми от срещата на държавните глави на България и Русия през 2008 в София 07.12.2010 г.

Информацията бе поискана през пролетта на 2010 със заявление на журналиста от в. „Десант” в  Бургас Лъчезар Лисицов. Поради непроизнасяне в срок мълчаливият отказ бе обжалван в съда.

АССГ отмени отказ на главния секретар на президента на РБ да предостави информация по заявление на Вилям Попов 07.12.2010 г.

Със заявлението бе поискан списък на стенограмите от мероприятия с участието на президента на РБ, заведени в регистъра на президентството в периода 01.01.2006 - 30.07.2010.

ВАС потвърди решение на АССГ, с което бе отменен като незаконосъобразен отказа на кмета на СО 07.12.2010 г.

Делото е на Ивайло Хлебаров от неправителствената организация „За земята“ срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп до информация.


ВАС отмени два мълчаливи отказа на Министъра на здравеопазването 05.12.2010 г.

С две решения на Върховния административен съд (от 1-ви и 8-ми ноември) бяха отменени мълчаливи откази на министъра на здравеопазването по дела за достъп до информация по заявления на Георги Тодоров.

Прокуратурата следва да предостави достъп до доклад от извършена комплексна проверка на дейността на Софийска районна прокуратура за 2008 02.12.2010 г.

Това постанови състав на АССГ, уважавайки жалбата на гражданина Николай Колев срещу отказ на заместника на главния прокурор.

АССГ отмени отказ на Държавен фонд „Земеделие“ да предостави информация 29.11.2010 г.

Информацията е свързана с кандидатстванията по мярка „Стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 и бе поискана от гражданина Кирил Тодоров.

АССГ разгледа дело по жалба на журналиста Лъчезар Лисицов от Бургас 04.11.2010 г.

Делото е образувано по повод мълчалив отказ на главния секретар на президента на РБ да се произнесе по искане за достъп до записа от срещата между държавния глава и руския премиер Владимир Путин.

ВАС отмени мълчалив отказ на Министъра на здравеопазването 04.11.2010 г.

Делото е по жалба на д-р Георги Тодоров от Русе.

Състав на Върховния административен съд разгледа дело по ЗДОИ по жалба на журналиста Росен Босев от в. „Капитал“ 04.11.2010 г.

Журналистът е поискал от Висшия съдебен съвет информация относно проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Главният секретар на ДНСК бе задължен от съда да предостави достъп до информация и по друго дело 24.09.2010 г.

С идентични мотиви главния секретар на ДНСК бе задължен от съда да предостави и копие от разрешението за ползване на „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград.

Главният секретар на ДНСК бе задължен от съда да предостави достъп до информация 24.09.2010 г.

Главният секретар на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) бе задължен от съда да предостави достъп до информация, свързана със строежа на обект: „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград.

„Авиоотряд“ 28 отказа информация за полетите на премиера Борисов 24.09.2010 г.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван отказ на Заместник генералния директор на „Авиоотряд“ 28 да предостави на Веселка Венкова (в. „Дума“) информация за пътните разходи, направени за полетите на министър-председателя Бойко Борисов с „Авиоотряд“ 28 в страната

На 20 септември Административния съд в Ямбол ще разгледа дело по жалба на Дияна Бончева, издател на в. „Тунджанец“, срещу отказ на Председателя на Общинския съвет да предостави копия от справките за съдимост на общинските съветници. 08.09.2010 г.

Отказът на председателя е мотивиран с обстоятелството, че въпросните справки били изпратени на Общинската избирателна комисия. Интересът на журналистката е продиктуван от факта, че в телефонен разговор, проведен през юни 2010 г., председателят я е уведомил, че осъдените съветници са общо шест, като на двама от тях присъдите са влезли в сила по време на мандата.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван и мълчалив отказ на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова да предостави информация 08.09.2010 г.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван и мълчалив отказ на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова да предостави информация за ползвания платен годишен отпуск и за изплатените обезщетения за неизползван отпуск на няколко бивши и настоящи служители в общината, сред които е и бившият кмет Бойко Борисов. Информацията бе поискана в началото на август 2010 г. от Ралица Табакова – журналист във в. „Дума“. Освен настоящия премиер, исканата информация касае Йорданка Фандъкова, Александър Цветков, Росен Желязков, Николай Боев и Нели Нешева. Предстои образуване и насрочване на дело в АССГ.

Административния съд в Бургас отмени отказ на директора на Териториалната дирекция на НАП в Бургас 07.09.2010 г.

Административния съд в Бургас отмени отказ на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходи (НАП) в Бургас да предостави достъп до списъка на действащите трудови договори по професии и длъжности на „ВиК“ - Сливен за периода 2003 – 2008 г.

АССГ отмени разпоредба в Правилника за организацията и дейността на СОС, която ограничаваше достъпа на граждани до заседанията 12.07.2010 г.

С решение от 12 юли 2010 г. Административен съд София – град (АССГ) отмени разпоредба в Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (СОС), съгласно която бе ограничен достъпът на граждани до неговите заседания. Делото бе заведено от близо 20 сдружения и граждани, част от които представлявани от ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

ВАС отмени отказ на МОМН да предостави договора с "Майкрософт" 06.07.2010 г.

Делото е по жалба на журналиста Росен Босев от в. "Капитал"

ВАС остави без разглеждане касационната жалба на СОС срещу решение на АССГ 04.07.2010 г.

Със своето решение Административен съд София - град отмни отказ да се предостави информация на на Ивайло Хлебаров  от екологично сдружение „За Земята“.

В едномесечен срок ВАС трябва да се произнесе по жалбата на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев 04.07.2010 г.

След промените в ЗДОИ от декември 2008 г., които забраниха тайната над търговските договори, журналистът поиска от Министерството на образованието и науката достъп до договора с „Майкрософт“. Министърът отказа информацията, позовавайки се на защитата на третото лице. Според пълномощника на Босев адв. Александър Кашъмов от ПДИ, в случая трябва да се приложат измененията в закона и информацията да се разкрие поради надделяващия обществен интерес.

Жалба срещу разпореждането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР за разкриване на IP адрес на участник във форума на „Дарик“ радио 04.07.2010 г.

С подкрепата на ПДИ „Дарик нюз“ ЕООД подаде жалба срещу разпореждането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР за разкриване на IP адрес на участник във форума на „Дарик“ радио. Според жалбоподателя с разкриването на тази данни се засяга правото на защита на лични данни и свободата на изразяване във формата на защита на източника на информация на медията. Това право подлежи на ограничаване само на предвидено в закон основание, когато то би било пропорционално на защитата на даден законен интерес и при спазване на принципа „необходимост в демократичното общество“, заложен в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Документи, свързани с договора между МВР и "Сименс" бяха предоставени за преглед 04.07.2010 г.

Информацията е предоставена след заявление за достъп от репортерът от БТВ Генка Шикерова

АССГ не даде ход на дело по жалба на НД "Екогласност" 04.07.2010 г.

Делото е срещу частичен отказ на Агенцията за ядрено регулиране

ВАС потвърди незаконосъобразността на мълчалив отказ на СОС 04.06.2010 г.

С решението си от 27 май 2010 г. по дело, заведено от гражданката Мария Самарджиева, ВАС потвърди първоинстанционното решението на АССГ

АССГ отмени повторен отказ на СОС да предостави информация на гражданина Иван Петров 04.06.2010 г.

Със заявлението, подадено още през 2007 г. Петров иска да му се предостави информация относно отпуски и служебни пътувания на председателя на СОС

Налице е императивна разпоредба на закона за писмено произнасяне по заявлението за достъп до информация и при уважаването му, и при отказ 04.06.2010 г.

Така мотивира решението си от 11.05.2010 г. Ямболският административен съд, отменяйки мълчалив отказ на кмета на Община Ямбол по заявление на журналистката Дияна Бончева, координатор на ПДИ.

Информацията за командировките на министър-председателя е публична и достъпът до нея следва да е свободен 04.05.2010 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Веселка Венкова от в. „Дума“ срещу частичен отказ на съветник на премиера.

АССГ отмени отказ на главния секретар на ДНСК 04.05.2010 г.

Делото е по жалба на Нели Арабаджиева от неправителствената организация "Зелени Балкани".

Административният съд в Разград уважи две жалби на председателя на Център на НПО - Разград Георги Милков 04.05.2010 г.

Делата са срещу откази на достъп до информация от кмета на Разград и началника на РИО

Документът, с който директорът на НИОНКЦ е съгласувал засаждане на дърво в градината на Националната художествена галерия е обществена информация 04.03.2010 г.

Това реши АССГ, отменяйки отказ на директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности

Председателят на ДКЕВР незаконосъобразно е отказал достъп до бизнес плана на "ВиК-Сливен" 04.02.2010 г.

Достъп до плана, одобрен от ДКЕВР и действащ към момента на заявлението, е поискал Юрий Иванов

АССГ отмени отказа на директора на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности да предостави документ за засаждане на дърво 04.02.2010 г.

Според решение на съда от 22 февруари 2010 г. документът, с който директорът на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ) е съгласувал засаждане на 29 април 2009 г. от неправителствени организации на дърво от семейство Явори в градината към Националната художествена галерия, представлява обществена информация и следва да бъде представен при поискване по реда на ЗДОИ.

Данъчната и осигурителна информация не са изключени от приложното поле на ЗДОИ 04.02.2010 г.

В случай, че получи искане да предостави достъп до такава информация, данъчният орган е длъжен да прецени дали самото лице, което информацията засяга, не е задължен по ЗДОИ субект, и дали не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. В случай, че нито една от тези предпоставки за предоставяне на информацията не е налице, данъчният орган следва да поиска съгласие от лицето, което касае поисканата информация по реда на чл. 31 от ЗДОИ и едва след получаване на неговия отговор, да се произнесе по искането за достъп до информация.

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ, от Българско национално радио (БНР) предоставиха достъп до цялата поискана информация на гражданина Иван Петров, без да се стига до съдебно дело 01.02.2010 г.

Със заявлението си от началото на месец ноември 2009 г. г-н Петров бе поискал от Генералния директор на БНР да му предостави достъп до следната информация: предоставеният на БНР от Комисията за защита от дискриминация текст  за излъчване по радиото с цел реклама и популяризиране дейността на Комисията, както и информация за датата на сключения рекламен договор за това с БНР и неговата продължителност. Тъй като в 14-дневния срок за отговор по ЗДОИ не бе получен такъв, с помощта на ПДИ бе подадена жалба срещу мълчалив отказ. След получаване на жалбата, от БНР предоставиха исканата информация на заявителя.

При подаване на редовно заявление по реда на ЗДОИ до компетентен административен орган, последният е длъжен да разгледа подаденото заявление и да прецени дали исканата информация е обществена 01.02.2010 г.

В зависимост от това административният орган следва да уважи искането или да постанови отказ, но това трябва да бъде направено в мотивирана писмена форма.

С идентични мотиви състав на АССГ отмени мълчалив отказ на председателя на Народното събрание по заявление за достъп до информация 01.02.2010 г.

Заявлението е подадено от Росен Босев. С него журналистът от в. „Капитал“, бе поискал да му бъдат предоставени имената на лицата, консултирали изготвянето на два законопроекта (за изменение на Закона за министерство на вътрешните работи и за приемане на Закон за резерва на силите от системата на националната сигурност на РБ), както и полученото от тях възнаграждение.